I sykehussaken er det et betimelig spørsmål; år følger år, tiår på tiår. Vi hører at nå skal den endelige avgjørelsen fattes.

Og forslaget lyder: «nytt» sykehus skal bygges i, på og ved det gamle. Det er en eneste fordel ved dette forslaget: at en ser bort fra det aller dårligste alternativet; ABB-tomta.

LES OGSÅ: Dritt lei Tønsberg!

At enda noen prøver å holde fast ved dette alternativet, er ubegripelig. Kostnadene her vil sprenge alle økonomiske rammer; noe en helst ikke vil snakke om. De som tror noe annet, lever på illusjoner; et urealistisk håp om å berge arbeidsplasser for byen.

Vi som hadde 800 mål på hand på Gullaug og lot det gå. Brustad sa at budsjettreglementet hindret et så stort kjøp, når behovet var 300 mål.

LES OGSÅ: Utvidelse av sykehus i sentrum bør avvises

Hansen la 300 millioner på bordet til innkjøp av Gullaugtomt. Vi som trodde saken var i boks da! Så kom de som hevdet at byggegrunnen var for dårlig der ute. Slett ikke! Det var et påskudd vil vi påstå. Noe dyrere ville grunnarbeidet bli, men høyst overkommelig teknisk og økonomisk. Et skoleeksempel på hvordan en skusler bort et godt tomtevalg og hvordan en trenerer en sak. De ansvarlige? Ja, hvem er egentlig det?

Buskerud Arbeiderparti foreslo Ytterkollen, da Gullaug falt ut. Etter fadesen med Gullaug var, og er, Ytterkollen et høyst brukelig alternativ.

LES OGSÅ: Flere utredninger gir ikke større tomt!

Også der kom jordvernet inn.  Lundteigen & co. Forståelig, men i en sak som denne burde jordvernet vike. Verdien av et moderne, nytt sykehus kan ikke overvurderes, det er vi alle avhengige av og burde vi kunne forlange at våre myndigheter legger til rette for.

Vi som drar på åra ser med pessimisme på framtida når det gjelder helsevesenet. Vi ser det flotte, nye sykehuset i Østfold når ferden går til Strømstad. Må vi flytte til Østfold for å sikre vår livsaften? Her i distriktet ser det ut som en famler videre og ingenting får utrettet.

FLERE INNLEGG I SYKEHUSDEBATTEN:

* Nytt sykehus: Bygg smart!

* Nytt sykehus og kaoskostnader

* Et ønske om fornuft i tolvte time, fra oss som er Drammen sykehus