Drammens Tidendes redaktør hevder i fredagens lederartikkel at jeg har vært taus om korrupsjonssaken etter at hun på samme lederplass krevde rådmannens avgang.

Jeg kan vanskelig se det, siden mitt tilsvar til den lederartikkelen sto på trykk i DT 27. januar.

LES DT-REDAKTØR KRISTIN MONSTADS KOMMENTAR HER: Vi forventer flere svar av ordføreren i korrupsjonsskandalen

Som ordfører svarer jeg media hele tiden og som redaktøren selv skriver er jeg som oftest svært tilgjengelig for pressen. I et levende lokaldemokrati er det bra at sakene debatteres, også de sakene som er vanskelige for kommunen – slik som korrupsjonssaken. I dette lokaldemokratiet er pressen en nødvendig faktor og en viktig plattform for debatten i det åpne rom.

Jeg deltar gjerne i debatten, men jeg foretrekker å diskutere sak, ikke person.

Avisen har sin rolle, slik som ordfører, bystyret og administrasjonen har sine roller. Men det er ikke Drammens Tidende som avgjør hvilke personer som skal bekle hvilke roller i lokalpolitikken. Det er det opp til nominasjonsmøtene i partiene, velgerne og til sist bystyret å bestemme.

Tre konkrete spørsmål

I fredagens lederartikkel stiller redaktøren meg tre konkrete spørsmål. Jeg vil svare på dem ett for ett. For ordens skyld gjengir jeg spørsmålene:

Omtrent samtlige gruppeledere i bystyret mener korrupsjonsskandalen er oppsigelsesgrunn for rådmannen. Dette signaliseres også fra sentrale politikere i Høyre. Hva mener ordføreren egentlig?

Samme dag som kontrollutvalgets granskningsrapport ble offentliggjort hadde jeg et samtale med gruppelederne.

Vi hadde to temaer, ansettelse av ny rådmann og tidspunktet for nåværende rådmanns fratredelse – altså hvor lang oppsigelsestid han skulle ha, før han går over i sin nye stilling. Tilbakemeldingen til meg var tydelig og alle mente at nåværende rådmann burde fortsette i oppsigelsestiden for starte å oppryddingsarbeidet.

Dette er altså noe det har vært tverrpolitisk enighet om og som jeg stiller meg bak. Dette ligger også i saken som skal til politisk behandling

Hva tenker han om DTs påstand om at han sparker nedover og fjerner mellomledere samtidig som han legger sin beskyttende hånd over toppleder Osmund Kaldheim, som også er partikollega?

En del av arbeidet i kjølvannet av korrupsjonssaken har vært å gå gjennom organisasjon og rutiner. Dette er rådmannens ansvar. Jeg har ikke deltatt i det arbeidet. Dette har blant annet omfattet en omorganisering av byggesaksavdelingen. Formannskapet har vært løpende orientert om disse endringene senest i møte 10. januar i år.

Når det gjelder tidspunktet for nåværende rådmanns fratredelse, har det som sagt vært tverrpolitisk enighet om det.

Det er avdekket gjentatte brudd på kommunens etikkplakat og det er i flere runder pekt på at ordfører fikk kunnskap om problemene ved byggesaksavdelingen. Burde det politiske ansvaret også vært en del av granskningen?

Da Næringsforeningen og andre tok kontakt for å melde sine bekymringer, videreformidlet vi dem til rådmannen. Etter noe tid ba vi som folkevalgte om en konkret tilbakemelding fra administrasjonen på hva som var gjort. Det fikk vi også, i formannskapets møte 11. mars 2014.

I ettertid ser jeg at vi burde ha tatt en ytterligere avsjekksrunde for å forsikre oss om at arbeidet ble fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Hvis kontrollutvalget nå bestemmer seg for å granske også den politiske siden av denne saken, vil det være en klok beslutning.

Det har vært, og vil bli, saker hvor det er bra at de folkevalgte, også ordfører, blir kikket i kortene.

Vil fortsatt svare pressen

Så, Kristin Monstad, jeg svarer pressen og det vil jeg fortsatt gjøre. Derfor har jeg også invitert dere til en prat på mandag. Det er ikke alltid at Drammens Tidende får de svarene dere ønsker.

Vi har ulike roller og kan ha forskjellig ståsted, som vi gjensidig bør respektere, men det er ikke til hinder for en åpen debatt i bysamfunnet, også i avisenes spalter.