Virker Hjertesone?

Av
DEL

LeserbrevDette spørsmålet har blitt stilt til rådmannen fra en politiker, og dette spørsmålet får jeg stadig vekk fra andre FAU og interesserte foreldre. Det er umulig å svare et enkelt ja eller nei på spørsmålet, fordi Hjertesone inneholder mer enn bare ønsket om bilfri sone rundt skolen.

Bakgrunnen for at man har flere steder valgt å starte opp prosjekt med «Hjertesone» er at man ser at det er økende trafikk rundt skolen i den tiden barna skal til skolen, som fører til en følt utrygghet i trafikken både for barna og for foreldrene som sender ungene til fots alene hver morgen. Transportøkonomisk institutt har undersøkt hva som er årsaken til at foreldre velger å kjøre barna til skolen og deres funn sier bl.a:

Undersøkelse: Årsaker til at barn blir kjørt til skolen

Skolen ligger på veien til mors eller fars arbeid (51%)
Trafikken gjør det farlig å gå eller sykle (34%)
Det er raskeste og enkleste måten (31%)
Det sparer tid for voksne (28%)
Det er for langt å gå (22%)

Her ser vi at «farlig trafikk» kun er oppgitt som en av flere årsaker, og man kan derfor spørre seg om det egentlig er en reell årsak, men heller kanskje en unnskyldning?

LES OGSÅ: Vil ikke la barna gå alene til skolen i bilkaos: – Utrygt

TØI (Transportøkonomisk institutt) sier også at det er «blitt mer vanlig å kjøre barna til skolen», og det er kanskje her vi voksne må stoppe opp.

Mye har forandret seg siden vi som er født på 70-tallet gikk i barneskolen. Der jeg kom fra, kan jeg ikke huske at det var vanlig at noen ble kjørt til skolen i det hele tatt, annet enn de som hadde brukket et bein. Resten av oss bodde relativt nært og gikk, og de som bodde lengre unna, ble kjørt med buss.

Ved Øren skole, bor de aller fleste i gangavstand til skolen. Det vil selvsagt være noen som har delt bosted, og noen uker har lengre vei til skolen andre.

Representanter fra Drammen kommune har faste møter med bl.a. medlemmer i Trafikkgruppen ved Øren skole, og det rapporteres om at de erkjenner at det fortsatt er tiltak som må på plass, både i forhold til å ta eierskap til prosjektet, men også å sette ut i livet de fysiske tiltakene som er foreslått og en del allerede er vedtatt og planlagt. Det jobbes kontinuerlig, og selv om jeg personlig synes det jobbes alt for sakte, så hjelper det lite i grunn hva jeg mener.

Barna har i en litt uformell undersøkelse, gitt oss i FAU tilbakemelding om hva de synes om trafikken nå etter at Hjertesone ble startet. DTs besøk en tidlig morgen hvor de fikk tatt noen fantastiske bilder, viser begge helt tydelig hvor vellykket Hjertesone er: de fleste foreldre støtter helhjertet opp om saken, og viser i praksis dette ved at de har sluttet å kjøre barna. Men et fåtall, både foreldre/pårørende og tilfeldig forbipasserende biler, ser ikke Hjertesonen som noe de behøver å ta hensyn til, og fortsetter som før.

Slik jeg ser det, dreier det hele seg om en holdning til bilkjøring som har fått fotfeste hos oss voksne som har bil eller tilgang til bil. Det er ikke forbudt å kjøre innenfor Hjertesonen, og så lenge jeg overholder bestemmelser om fart, parkering og andre trafikale bestemmelser, er det min fulle rett til å kjøre, om jeg ønsker dette. Som sagt, så gjort.

LES OGSÅ: Skoleveien på Tofte skal bli sikrere

Barna derimot, er veldig klare på hva de synes - de opplever det utrygt.

De voksne som kjører, viser i praksis hva de synes – Hjertesone og gående barn er ikke noe de behøver å forholde seg til. De skal kjøre, og de gjør det. Er Hjertesonen ved Øren da mislykket?

Hjertesone har sin misjon, men uten fysiske tiltak fra kommunens side, er det i praksis kun en uforpliktende “gimmick” som man kan som bilist velge å ignorere. Hjertesone-aksjoner gjør det de er ment å gjøre - sette fokus på hva som er problematisk, og gjøre foreldre oppmerksom på at de har en mulighet til å være med å påvirke sine barns opplevelse av skoleveien til en trygg vei, ved å la være å kjøre de.

Det vil alltid være bilister som av rent egoistiske grunner, gir (unnskyld ordbruken - jeg er nordlending) fullstendig faen i hva andre måtte oppleve og ønske. Disse vil antakelig også bryte skilting for gjennomkjøring forbudt, forbudt i spesielle tidsrom eller andre skiltbestemmelser. Det eneste som vil stoppe disse, er en fysisk stengt vei. Oppmøte av politi eller utsendte fra parkeringsetaten i kommunen, vil ikke ha en annen virkning enn at barna ser at vi voksne har forstått at barna opplever skoleveien som utrygg, men politi og parkeringsvakter er ingen fast løsning på problemet. Det er det kun fysiske tiltak som kan gjøre. Og da krever det at kommunen får fart i sin rolle som prosjekteier, og tar ansvar!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags