Drammen – snart et trafikkaos?

"Vi har ni stortingsrepresentanter fra Buskerud og jeg lurer på hva de har gjort for å løse trafikkproblemene gjennom Drammen", skriver Bjørn Hervik fra Nedre Eiker.

"Vi har ni stortingsrepresentanter fra Buskerud og jeg lurer på hva de har gjort for å løse trafikkproblemene gjennom Drammen", skriver Bjørn Hervik fra Nedre Eiker. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerBuskerudbypakke 2 er skadeskutt, E 134 blir stamvei til Vestlandet med forventet økt trafikk, nytt sykehus skal bygges på Brakerøya og Fjordbyen kommer på Lierstranda.

På litt lengre sikt er det ikke vanskelig å spå et skikkelig kaos i trafikken på Brakerøya og i hele Drammen.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 skal legges fram før påske og selv om mye allerede er kjent, vil det nok være en og annen nyhet som angår drammensområdet.

Det tar lang tid å bygge veier, så prosjekter som ikke er på NTP ligger langt fram i tid.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Det vi vet, er at E134 er valgt som stamvei til Vestlandet, at den skal begynne ved Vassumkrysset på E 6 ved Drøbak, at det sannsynlig vis på litt lengre sikt blir firefeltsvei fra E6 fram til Lier. Målsettingen for transporttid fra Drøbak til Haugesund er å senke den fra 6 t 47 min i dag til 3 t 52 min i framtida. Det betyr firefeltsveier med fartsgrense 110 km/t og to-trefeltsvei med 100 km/t nesten hele strekningen. Vi vet også at det planlegges firefelts riksvei 35 fra Hokksund til Vikersund og ny vei videre til Hønefoss, Jevnaker og påkobling til veien til Gardermoen ved Lunner. Vi vet også at RV 52 er valgt som stamvei for tungtrafikk til Nord-Vestlandet og RV 7 over Hardangervidda skal bli turistvei.

Dette vil ganske sikkert bety vesentlig trafikkøkning fra Linnes i Lier til Hokksund i tida framover.

All trafikk som skal til og fra Vestlandet fra området sør for Oslo, fra Sverige og hele Europa vil gå gjennom Drammen. Hvilke planer er det for å ta seg av denne trafikken i tida framover? Så langt jeg har funnet ut, skal det føres en vei fra Linnes fram til E 18. Deretter skal en kjøre på E 18 over motorveibrua, som det ikke er noen utvidelsesplaner for, og ta av gjennom dobbel Strømsåstunnel. Videre er det ikke noen klare planer, men en studie som sier at en forbi Mjøndalen skal inn i en tunnel fra Ryghkollen og ut igjen vest for Mjøndalen et sted.

Så vet vi at det planlegges et nytt sykehus på Brakerøya og at Fjordbyen skal bygges på Lierstranda uten at det er planlagt noe med veisystemet i området som tar høyde for dette.

Totalt ser det for meg ut som om det vil bli konstant trafikk-kaos på Brakerøya som vil ha stor betydning for trafikken i Drammen. Tida er egentlig overmoden for å legge en skikkelig plan for hvordan en skal løse dette og Buskerudbypakke 2 er ikke på langt nær tilstrekkelig løsning.

Jeg klarer bare å se en god løsning og det er en lang Lierdiagonal fra der E 134 krysser E 18 i Lier og til Horgen i Nedre Eiker, videre over elva til dagens trasé for E 134.

En så lang tunnel bør også ha et tverrslag som knytter den til Fv 283 ved Vinnes. Nå har jo Trond Helleland og Gunn Cecilie Ringdal satt en foreløpig stopper for dette, men det er en løsning som bør på bordet jo før jo heller. Ingen grunn til å føre gjennomgangstrafikk på E134 ned på E18. Om en bygger en lang lierdiagonal kan en slippe nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen og tunnel forbi Mjøndalen.

Vi har ni stortingsrepresentanter fra Buskerud og jeg lurer på hva de har gjort for å løse trafikkproblemene gjennom Drammen.

De har vært helt fraværende når det har vært snakk om Buskerudbypakke 2. Kan Drammens Tidende spørre Martin Kolberg, Trond Helleland, Jørund Rytman, Lise Christoffersen, Anders Werp, Torgeir Micaelsen, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen og Per Olaf Lundteigen om hvordan de ser for seg fremtidens trafikkløsning gjennom Drammen? De skal vel jobbe for vårt fylke? Hvordan tenker ordførerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og fylkeskommunen at trafikken skal gå?

Drammens Tidende har et samfunnsansvar for å sette viktige saker på dagsorden.

Dere kan vel ikke bare referere uenigheter om bomplasseringer og Konnerudnedfarter. Jeg oppfordrer dere som vår lokalavis å ta tak i dette og få opp løsningsforslag på et kommende trafikk-kaos. Kanskje det også er mulig å få en samferdselsminister eller statssekretær til å komme til Drammen også.

Det er snart stortingsvalg nå, hvilket parti har løsningen på drammenstrafikken?

FLERE AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Raser mot uhøflige pendlere

* Ber ordføreren trekke seg fra mer bypakke-arbeid

* Pakke eller ei – bompenger blir det uansett

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags