I fjor greide Drammen bystyre å godkjenne et forslag fra den famøse «Buskerudbyen» om å etablere et lyskryss som ødela trafikkavviklingen for store deler av byen. Først etter massivt press, klarte bystyret å gjøre et vedtak om en «prøveordning» der lyskrysset avvikles, men hvor man skal gjøre et endelig vedtak neste år.

Allerede etter noen få dager flyter trafikken fint igjen ...

DU KAN FØLGE DEN LOKALE DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

Nå har det samme bystyret – på nytt etter forslag fra Buskerudbyen – besluttet å etablere en bomring rundt Drammen, hvor flertallet av byens innbyggere kan kjøre bil innenfor byens grenser, mens noen andre må betale regningen.

I utgangspunktet skulle bomringen etableres ved kommunegrensene, noe som ville vært noenlunde rettferdig.

Men noen fant ut – i et lyst øyeblikk (?) - at siden det flyter ekstra mye trafikk gjennom Rundtom og Konnerud – at det må settes ekstra bommer der.

For min familie som bor på Hedensrud – rett utenfor Rundtom – betyr forslaget en ekstrakostnad på kr 24 000 pr. år.

LES OGSÅ: Bomring og arroganse

For en familie på Gulskogen, Fjell, Åssiden eller Toppenhaug betyr det ingenting.

Uansett hvor jeg skal kjøre i fremtiden må jeg betale bompenger – på nærbutikken, til skole eller ut av byen.

Øvrige beboere slipper unna.

Argumentet for at enkelte bydeler må betale en større andel av veipakken, er visstnok at beboerne får masse ekstra fordeler med ny veipakke.

LES OGSÅ: Buskerudbypakke 2 er en nødvendig samferdselspakke

Jeg utfordrer med dette Drammens politikere til å vise meg og de andre berørte disse fordelene. Det er en fordel å lese alle sakspapirer på forhånd. Lykke til.

Gjerne svar her hvis dere tør.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Å skyte ulv med kanoner…

* Formyndermennesket

* Ligg unna Drammen sykehus!