Jeg leser med undring Lise Christoffersens innlegg og angrep på Frp vedrørende løsning på trafikkproblemene i Drammen.

Kan det være slik at Frp har skjønt noe de andre politiske partiene ikke har skjønt?

DU KAN FØLGE DT-DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

Jeg lurer veldig på hvordan Lise Christoffersen og de øvrige politikerne kan forsvare Buskerudbyens løsning på trafikkproblemet i Drammen.

Jeg håper partiene kan skrive et innlegg og forklare hva de mener og hva de står for og hvordan Buskerudbyens forslag til løsning skal bedre kapasiteten for de reisende de neste 25–50 åra.

Det er spesielt to punkter som er særdeles merkelige:

Punkt 1

Det skal bli mindre kø, kaos og forurensing i Rosenkrantzgata av å ta en fil i hver retning og gjøre dette om til bussfiler. Det er greit at noen flere vil ta buss, gå og sykle, men ikke på langt nær nok med dagens trafikk.

Resultatet av den løsningen som er foreslått vil bety enda mer kø, kaos og forurensing.

I tillegg skal trafikken øke veldig de nærmeste årene. Det blir da enda mer kø og kaos. Det som bygges nå er ferdig om10-15 år og skal vare minst like lenge fremover fra det tidspunktet som prosjektet er ferdig. Det vil si at det må planlegges nå for 30- 50 år fremover.

Punkt 2

Det blir markedsført veldig at det skal bygges en ny Strømsåstunnel så kapasiteten der blir doblet. Det er veldig bra. Det som ikke er bra er at kapasiteten fra tunnelmunningen på Mjøndalen siden og til Mjøndalen ikke skal økes. Hvordan i all verden går det an å si at kapasiteten da blir bedret?

Har politikerne i Drammen hørt om flaskehals og trakt? Det å ikke øke kapasiteten videre fra tunnelmunningen og til Mjøndalen betyr kø, kaos og forurensing.

LES OGSÅ: «Bompengepakken din stinker, Lise!»

Hvordan representanter fra Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kan stemme for en slik løsning som er forslått i Buskerudby samarbeidet er uforståelig. Besøkende i deres kommuner skal betale bompenger for å stå i kø og kaoset som vil råde på gjennomfartsveien i Drammen kommune.

Det blir ikke bare dyrere å besøke kommunene men det vil ta lengre tid for dem som er avhengige av bil for å komme fram.

Statens vegvesen har foretatt en telling av trafikken i Rosenkrantzgata. I utgangspunktet er tellingen bra, den skiller på lastebiler, vogntog, busser etc. Det den ikke tar høyde for er hvor mange biler som  kjører i Rosenkrantzgata hver dag med bilister som ikke kan ta bussen. Jeg snakker da om hjemmesykepleien etc. som kjører biler som ikke er varebiler men helt vanlige biler. Siden det må regnes på om Buskerudbyens løsning på trafikken i Drammen er gjennomførbar i praksis, så er det viktig at tallmaterialet som benyttes er riktig.

Buskerudbyens forslag til løsning på trafikkproblemene i Drammen vil ikke bli klare til bruk før om cirka 10–15 år.

LES OGSÅ: Skivebom for bomringplaner

Det antas at på det tidspunktet vil forurensingen fra bilene  være mer enn halvert ut fra hva det er i dag. Derfor blir det merkelig at Buskerudbyen er opptatt av forurensingen og ikke å løse det helhetlige trafikkaoset i Drammen.

Løsningen på trafikkaoset i Drammen er å bli kvitt alle bilene som ikke skal til Drammen men som står i kø å forurenser for å komme igjennom Drammen hver dag.

Gjennomgangstrafikken er cirka halvpartene av bilene som står i kø her hver dag. Alle disse kan bli kvitt ved å gjøre følgende:

Forslag 1:

Tunnel fra travbanen til Kjellstad, eller kanskje den bør gå fra Nedre Eiker men med påkjøring fra travbanen også. På den måten blir all gjennomgangstrafikk den veien borte fra Rosenkrantzgata.

Forslag 2:

Ny Strømsåstunell som planlagt men med fire felter til Mjøndalen.

Disse to forslagene vil gi en mye bedre trafikkflyt.

Trafikken vil dele seg på disse to punktene etter hvor bilistene skal videre. Strømsø og sørover vil følge forslag 2 mens Bragernes og nordover vil følge forslag 1.

Det optimale vil i tillegg være en bru som forbinder tunnelmunningen ved travbanen med firefelten Mjøndalen- Strømsø.

LES OGSÅ: Bydeler behandles ulikt

Når disse punktene er utført da kan det beynnes å snakke om kollektiv felter i Rosen etc.

Det hele blir jo et spørsmål om politikerne i Buskerudbyen og særlig Drammen er interessert i å ta ansvar for å løse trafikkutfordringene i Drammen eller om de kun er interessert i den politiske gevinsten.

Til alle byens velgere:

Husk at det er ved valg vi kan si hva vi mener om hvordan byens politikere forvalter sitt embete.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* «Deres angrep på vår ytringsfrihet avslører hvor lite toleranse dere har»

* «Jeg støtter ikke fascisme, islamisme og rasisme»

* «Udemokratiske tendenser blant norske politikere som støtter Erdogans politikk»