Elbilenes klimaregnskap er oppskrytt, men det er vanskelig å få politikerne til å forstå det.

Men, la meg ta det positive først. Bilene har stillegående motor, og bidrar til å redusere støynivået som skyldes biltrafikken, selv om hjulstøyen er den samme som andre biler.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Det er dessuten hevet over tvil at elbilene er gunstige når det gjelder klimagassutslipp lokalt, og de heller ikke har NOx-utslipp (faktaramme) lokalt.

Slik sett bidrar de positivt til luftkvaliteten i våre byer.

Derimot er de ikke gunstigere enn andre biler når det gjelder svevestøv, siden de kjører rundt med en diger og tung batteripakke hele tiden, og sliter på veiene.

Apropos batteripakken. Den forårsaker at CO2-utslippene er omtrent dobbelt så store ved produksjon av en elbil sammenlignet med produksjon av en bensin- eller dieselbil.

LES OGSÅ: Skal vi virkelig ødelegge denne nydelige perlen av et friområde?

Disse doble utslippene skjer i produsentlandene, altså ikke lokalt i Norge, men globalt er dette selvsagt viktig for klimaregnskapet.

Den andre betenkeligheten er den misforståelsen at utslippene av klimagasser er null fordi vi lader elbilene med norsk vannkraft.

En solid skivebom hvis vi evner å se utover vår egen lille andedam. All lading av elbiler i Norge reduserer vår eksport av ren vannkraft tilsvarende. Det vil si at for hver kWh vi bruker til lading av våre elbiler blir det produsert tilsvarende mer elkraft på kontinentet basert på kull, olje eller atomkraft.

Det vi oppnår er altså ingen verdens ting for klimaet globalt. Våre elbiler medfører økte klimagassutslipp i Europa.

LES OGSÅ: Hardhendt hogst langs Wildenvey-stiene

Vi kan toe våre hender å si at det er Europas problem, men klimamessig lurer vi oss selv. Riktignok reduserer vi våre lokale utslipp, men forårsaker derved minst like store utslipp andre steder i verden.

Jeg forstår godt de som skaffer seg en Tesla.

Med statens gavepakke på subsidier i 100 000,- kroners klassen, og med de andre frynsegoder som gratis lading, parkering, ferjer og kjøring i kollektivfelt på kjøpet har de personlig alt å vinne, men klimamessig er det meningsløst.

Klimahysteriet blant politikerne er et underlig skue.

LES OGSÅ: Hvem er det egentlig som ikke er til å stole på, Venstre?

Den eneste måten å få ned klimagassutslippene på er selvsagt å slippe ut mindre. Det vil si å redusere all unødvendig transport, fly mindre, og forbruke mindre av energikrevende varer og tjenester. I stedet vedtar politikerne å doble flytrafikken på Gardermoen. Så lite har de forstått. Flytrafikken er jo en versting klimamessig sett, men det er det ingen som tør å si. Hvor mye koster dette elbil-hysteriet skattebetalerne og det norske samfunn?

Det er snakk om milliarder, og tankegangen bak er utrolig provinsiell og egoistisk. Mange politikere kjøper seg personlig en karriere ved å støtte dette, men noen betaler moroa.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Budsjettforslag er hyggelig lesning

* Ingen faglig grunn til flytting av øyeavdelingen

* «Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region»