Når elbilpolitikken angripes i landets leserbrevspalter og kommentarfelt, skjer det ofte med mer fordommer enn kunnskap som våpen. I Drammens Tidende (15. november) var Reidar Holtet raus nok til å påpeke at elbiler «har stillegående motor og bidrar til å redusere støynivået», og at de bidrar til reduserte utslipp både lokalt (NOx) og globalt (CO2).

Dette er viktig i en by som tidvis sliter med svært dårlig luftkvalitet, særlig vinterstid.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Det er dessverre slik at produksjonen av en elbil er mer CO₂-intensiv enn for en tilsvarende fossilbil. Disse tallene er i rask bedring, ved at stadig mer fornybar energi tas i bruk i produksjonen, som hos BMW og på Teslas nye batterifabrikk, Gigafactory.

Kun 1/3 av bensinbilens livsløpsutslipp

Men elbilen gjør raskt opp for seg, siden den ikke har direkte utslipp når den først er på veien. En rekke meget troverdige livsløpsanalyser, som den TÜV Nord gjorde på Mercedes-Benz B-Klasse, setter dessuten skapet på plass. Analysen tar for seg CO₂-utslippet for produksjon, 160.000 kilometer kjøring og gjenvinning, altså helt fra vugge til grav.

Med norsk vannkraft på batteriet er livsløpsutslippet for elbilen (CO₂) bare 1/3 av det den sammenlignbare bensinversjonen forårsaker.

Selv med skitnere kraft forårsaker elbilversjonen 24 prosent (7,2 tonn, EU-kraftmiks) mindre CO₂-utslipp enn bensinutgaven.

Strømmen i norske stikkontakter er nesten 100 prosent fornybar, uavhengig av om du har opprinnelsesgarantert strøm eller ikke.

Garantiene stimulerer til utbygging av fornybar kraft i Europa, og gjør at andelen skitten kraft går jevnt nedover. Norsk elbilforening kjøper dessuten slike garantier for alle medlemmer fra ECOHZ. Hvert medlem får 2.200 kWh i året. Elbiler bruker typisk 1–2 kWh/mil, dermed rekker dette til 10.000-20.000 km garantert utslippsfri kjøring.
 

Mest svevestøv fra fossil forbrenning

Alle biler bidrar til svevestøv, men elbilene bidrar kun til den delen av svevestøvet som kommer fra dekk og eventuelle pigger. Elbilen har ikke utslipp av de minste partiklene (PM 2,5) som stammer fra fossil forbrenning. Det er disse som gir størst potensial for helseskade, ved at de trenger lengst inn i luftveiene.

Elbileiere er klart flinkest til å velge bort piggdekk. Det viser resultater fra Elbilforeningens siste spørreundersøkelse, Elbilisten 2016. 

89 prosent av elbileierne oppga at de kjørte piggfritt sist vinter. Det betyr i klartekst at elbilene bidrar til en svært liten andel av det skadelige svevestøvet som rives opp av piggdekk. Statens vegvesens siste undersøkelse viste til sammenligning at 80 prosent av drammensbilistene kjører uten pigg. Ellers bidrar ikke personbiler all verden til veislitasjen. Tyngre kjøretøy tar seg av den, og det betyr ikke stort om bilen veier ett eller to tonn.

Holtet messet i sitt innlegg om «diger og tung batteripakke». Ja, i en stor elbil veier den fort 500–600 kilo, omtrent halvparten i de vanligste kompaktmodellene. Men elbilene har ingen bensintank som veier 50–60 kilo eller en forbrenningsmotor der foran på 200 kilo. Ingen girkasse. Ingen olje. Lista er lengre. Til slutt er faktisk ikke differansen veldig stor.

Elbil kjører en mil – eller oppvask i en time

En kompakt elbil kan kjøre rundt en mil på strømmen som går med til å raffinere en liter bensin eller diesel, enten det er kull-, sol-, vann- eller vindkraft. Det sier seg egentlig selv hva som er mest effektivt: En forbrenningsmotor har typisk en effektivitet på 25–40 prosent. Altså går mesteparten opp i friksjon, røyk og damp. Elmotoren klarer å få ut opptil 85–90 prosent.

Det er forklaringen på at en stor elbil kan tilbakelegge en mil på 2 kilowattimer (kWh). En oppvaskmaskin bruker omtrent det samme i løpet av en time.

Til sammenligning er det 9,1 kWh i en liter bensin. En nøysom liten bensinbil kan komme ned i 0,5 liter på mila, noe som tilsvarer over det dobbelte i forbruk (4,55 kWh) av elbilen. Enkel matte tilsier dermed at en stor bensinbil brenner av minst 4–5 ganger energimengden en elbil trenger.

Forbrenningsmotoren har altså ikke bare problemer med at den forurenser lokal luft og bidrar til global oppvarming. Den fyrer også for kråka, og bidrar til at bensin og diesel må produseres i store mengder og distribueres rundt land og strand.

Strøm har ikke dét problemet heller. Du får energien rett hjem. Bilen lades mens du sover. 

Enkelt, greit og utslippsfritt.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* En flørt med fascisme

* DT med svekket troverdighet

* Ulv! Ulv!