En unik mulighet til å få vite hvordan ungdommen i Buskerud har det

SKAL KARTLEGGES: Ungdom i Buskerud skal kartlegges gjennom Ungdata. Kronikkforfatterne håper flest mulig benytter anledningen til å svare.

SKAL KARTLEGGES: Ungdom i Buskerud skal kartlegges gjennom Ungdata. Kronikkforfatterne håper flest mulig benytter anledningen til å svare. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNår vinterferien er over inviteres 20.000 ungdommer i Buskerud til å delta i den hittil største ungdomsundersøkelsen som er gjennomført i vårt fylke «Ungdata». Her stilles det spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Det handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.

For å kunne legge til rette for gode oppvekstvilkår, må vi spørre ungdommene selv om hvordan de har det. Det er imidlertid ikke alltid så lett å snakke høyt om vanskelige temaer som mobbing, ensomhet, bruk av rusmidler eller trivsel i familien og på skolen.

«Ungdata» gjennomføres derfor som en anonym elektronisk spørreundersøkelse på skolene i skoletida. På denne måten kan vi skaffe kunnskap om ungdom som kanskje ellers ville vært vanskelig å få tak i.

Alle elever på ungdomstrinnet i Buskerud, samt alle elever i de videregående skolene, vil få tilbud om å delta i undersøkelsen. Elevene i grunnskolen i Drammen gjennomførte undersøkelsen i 2016.

Mer kunnskap om ungdom i dag

Tidligere «Ungdata»-undersøkelser har i stor grad bidratt til økt fokus og innsikt i ungdommers liv, og undersøkelsen er derfor en gavepakke til alle som jobber for å bedre ungdommenes helse og levekår.

Velferdsinstituttet NOVA viser i sin rapport «Ungdata, Nasjonale resultater 2016» til at andelen som røyker blant unge i Norge fortsatt går ned, men at flere av røykerne, særlig blant gutter, har gått over til snus.

Det er også en nedgang i alkoholforbruk og bruk av andre rusmidler. Samtidig viser resultatene høye forekomster av psykiske plager. I media har det vært mye fokus på at dette kan skyldes at ungdommene i dag opplever et større prestasjonspress enn tidligere generasjoner. Noen av betegnelsene som har blitt brukt for å beskrive dagens unge er «CV-generasjonen», «Generasjon Prestasjon» og «Generasjon Alvor».

Rapporten viser en tendens til at stadig, og flere spesielt jenter, mangler fortrolige venner. Det er også flere enn før som er plaget av ensomhet.

Når nye resultater fra undersøkelsen i Buskerud foreligger, vil du selv kunne gjøre deg opp en mening om slike påstander er riktige eller ikke i vårt fylke.

Grip muligheten!

Ved å delta i undersøkelsen bidrar ungdommene til at vi alle får økt kompetansen på hvordan ungdommen selv opplever sin hverdag.

Resultatene både kan og bør jobbes med på flere ulike nivåer. Vi har tidligere erfart at mange kommuner bruker tallene aktivt i etterkant av undersøkelsen, både i målrettet arbeid på skolene og i nærmiljøet.

Dataene gir også et godt grunnlag for samarbeid med fagmiljøer i andre kommuner. Lederen i Ungdommens fylkesting i Buskerud, Live Bendiksby ser fram til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er en unik mulighet til å få en samlet informasjon om ungdom i Buskerud. Denne kunnskapen blir senere viktig å bruke i planleggingen og gjennomføringen av ulike tiltak for ungdom i Buskerud Derfor er det viktig at foreldre, lærere, rektorer og andre nøkkelpersoner kjenner til undersøkelsen, og oppmuntrer ungdommene til deltakelse. Jo flere som svarer, desto høyere og klarere vil tallene rope.

Vårt budskap til ungdommen i Buskerud er derfor: «Grip denne muligheten til å gi en tilbakemelding på hvordan du opplever hverdagen din!».

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* «Kall meg gjerne muslim. Hindu eller kristen. Samme for meg.»

* En reform til besvær?

* «Min påstand er at det ikke er grunnlag for å tro eller å insinuere at byggesaksbehandlere i Drammen kommune har feil motiver for behandlingen, eller manglende kompetanse.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags