Bedre skole med fleksibel skolestart

Foto:

Av
DEL

Meninger25 januar 2019 markeres den første internasjonale dagen for utdanning. Målet er en gratis utdanning med høy kvalitet som er tilpasset den enkelte. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet. Det en glede å kunne markere dagen med en viktig skole-seier for Venstre i regjeringsforhandlingene. Den nye regjeringen vil gjøre skolestarten mer fleksibel ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart og gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart.

Utdanning er en menneskerett. Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. I Barnekonvensjonen av 1989 fremmer man at landene gjør høyere utdanning tilgjengelig for alle. Den internasjonale dagen for utdanning skal sette søkelys på at utdanning er en grunnstein i byggingen av bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål nummer 4: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle". En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv.

En skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet er en av Venstres viktigste saker. Skolen skal både utdanne og danne, og være en trygg arena for mestring. Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det.

Les også: – Jeg håper foreldrene mine ser denne filmen – men ikke med meg

Ved skolestart kan det være så mye som ett år i aldersforskjell mellom de eldste barna som er født i januar og de yngste som er født i desember. Etter dagens regelverk er det kun 0,6 prosent av de norske elevene som får utsatt skolestart et år, mens den tilsvarende andelen i Danmark er nærmere ti prosent. PIRLS-undersøkelsen viser at store nivåforskjeller i lesing mellom jenter født tidlig og gutter født sent samme år. De eldste barna gjør det bedre enn de yngste, og jentene gjør det bedre enn gutter. Gutter født sent på året kommer dårligst ut.

Venstre har også fått gjennomslag for at kommunene bør få mulighet til å gjennomføre forsøk med ulike modeller for fleksibel skolestart. Kommunene bør utarbeide modellene i et samarbeid mellom skole, barnehage og foreldre, for å sikre at man svarer på de utfordringene man har lokalt. Lier Venstre vurderer innføring av halvårlig opptak i skolen i sitt valgprogram for 2019. Halvårlig opptak i skolen vil gjøre det lettere for foreldre å utsette eller fremskynde skolestart for de barna som trenger det. Samtidig er det viktig å forhindre at familiers økonomiske situasjon skal påvirke valget om utsatt eller tidlig skolestart. Barnehagen bør derfor bli gratis for de eldste barna.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags