Ungdomsskole på Åskollen: Rådmannen har knapt levert noe som helst av politikernes bestillinger

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Drammen bystyre 28. november 2017 ble Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 behandlet. Der fikk vi følgende vedtak: «Rådmannen bes umiddelbart iverksette tomteerverv i området Åskollen/Lolland/Knive for regulering til ungdomsskole».

Selve ordet «umiddelbart» skaper selvsagt noen forventninger om handling. Det følgende året leverte ikke rådmannen på den politiske bestillingen.

I Drammen bystyre 30. oktober 2108 fikk vi et nytt vedtak. En utvidelse at Marienlyst skole ble lagt til side, og det ble vedtatt å bygge en ny ungdomsskole på Åskollen som skulle stå ferdig i 2023.

I Drammen bystyre 18. juni 2019 ble beliggenhet for skolen vedtatt. Og i Økonomiplan 2020-2023/Årsbudsjett 2020 følger det nye kommunestyret opp tidligere vedtak: «… Det er beregnet at reguleringsplanen vil bli gjenstand for politisk behandling og høring sent høsten 2020. Arbeidet er lagt opp i henhold til estimert fremdrift og i tråd med vedtaket i sak 0104/19». «Kommunestyret stadfester at Åskollen ungdomsskole skal bygges, og pålegger rådmannen å sørge for raskest mulig fremdrift i prosjektet».

Igjen skapes det klare forventninger om handling. Igjen viser det seg at rådmannen i Drammen kommune har levert svært lite av hva man må kunne forvente.

I Hovedutvalget for oppvekst og utdanning 14. mai 2020 kom nevnte utfordringer klart til syne, da et nær samlet hovedutvalg, med unntak av SV, krevde at rådmannen nå må komme med en månedlig, skriftlig status på prosjektet, etter forslag fra Frps Lavrans Kierulf. Dette kan ikke tolkes som annet enn at rådmannen, i denne saken, har brutt den tilliten vi er avhengige av i forholdet mellom politikk og embetsverk.

Vedtakshistorikken i denne saken er meget klar. Det som er skremmende, er at rådmannen i Drammen knapt har levert noe som helst av by- og kommunestyrets bestillinger i saken. Her snakker vi om to og et halvt år.

Når det lokale embetsverket velger å opptre som en stat i staten, og ikke iverksette politiske vedtak, har vi en stor demokratisk utfordring. Det er en farlig utvikling som ingen er tjent med. Det bør være et kraftig varsku til politikerne og alle som er glade i det demokratiet vi lever i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken