15. april er fristen for søking til høyere utdanning. Som leder for ingeniørene i Buskerud er jeg bekymret for at mange ungdommer har latt seg skremme av ledighetsskriveriene i avisene og dropper drømmen om ingeniøryrket.

Det er en feilslutning som rammer Norge, deg, meg og ungdommen selv.

Ferske prognoser fra NHO og Norsk Industri viser at det er et stort behov for ingeniører både i dag og i fremtiden. Det harmonerer godt med funnene i behovsundersøkelsen meningsmålingsbyrået Ipsos laget for NITO i januar. Her sier mer enn hver tredje arbeidsgiver nasjonalt at det er vanskelig å skaffe ingeniører. Deler vi ned på fylke blir det et mindre utvalg, men det at også 34 prosent av arbeidsgiverne i Buskerud sier at det er tungt å skaffe ingeniører tyder på at tendensen er lik her hos oss.

Disse faktaopplysningene harmonerer dårlig med bildet som skapes i media av at «alle» ingeniører mister jobben om dagen. Ja, det må ikke legges skjul på at mange dessverre har blitt blir sagt opp, spesielt i oljerelatert industri. Det er forferdelig tragisk for de som rammes. NITOs tillitsvalgte hjelper lokalt samtidig som NITO nasjonalt jobber mot myndighetene for å få slagkraftig politikk og tiltak. Samtidig er det viktig å se det store bildet som tallene til NITO, NHO og Norsk Industri tegner. Norge trenger sårt ingeniører for innovasjon, nyskaping og velferd. Ingeniørene er den yrkesgruppen flest folk mener er viktigst for å skape arbeidsplasser, og uten flere ingeniører kommer ikke Norge til å klare fremtidens løft innen velferd, infrastruktur og digitalisering. Tenk litt på konsekvensene av det!

Allerede i dag er det store jobbmuligheter innen blant annet IKT, helse og kommune. Her skriker arbeidsgiverne etter kompetanse. Det er også viktig å huske at de fleste i ingeniørkullet som gikk ut i fjor allerede er i arbeid, og mer enn 60 prosent av disse hadde jobb før de var ferdige med studiene!

Jeg håper derfor at flest mulig av ungdommene i Buskerud griper sjansen innen 15. april og blir med på å gjøre en forskjell i fremtiden som ingeniør.