Dette er ikke en lang takketale. Til det er plassen for liten. Bare helt kort: Tusen takk for tilliten til de 7.642 menneskene i Buskerud som stemte på meg og SV, og ga oss nesten en fordobling i stemmetall fra 2013.

Jeg kommer nærmest ned fra skogen og skal inn til Tigerstaden og opp Løvebakken. Naturfilmkameraet er igjen hjemme, sammen med friluftstøy og konglelukt.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Men de klare opplevelsene fra natur og miljø og fra de like klare iakttakelsene av klimaendringer og forringelse av natur, tar jeg med meg inn på tinget.

Jeg tar med meg observasjonene av isen rundt Svalbard som har krympa enormt i løpet av mine besøk der, og av villmarksområdene, også i Buskerud, som blir oppstykket og nedbygd.

Av dyrka mark som legges under asfalt eller betong. Av naturskog som ofres for hyttebyer og alpinanlegg.

Så tar jeg med meg samtalene jeg har hatt med folk som har det vanskelig i Buskerud.

De som sa at jeg måtte gjøre noe med de laveste pensjonene som har gått ned i tre år.

De kronisk sjuke som sa at de hadde fått nye egenandeler på fysioterapi, og de funksjonshemma som hadde blitt fratatt barnetillegget.

«Skal prøve», sa jeg. «Skal prøve».

Hva annet kan jeg si? Jeg har aldri lovet annet i valgkampen enn at jeg skal forsøke alt jeg kan.

Å få to tog i timen til Kongsberg så snart som mulig. Å stå på for Ringeriksbanen, stoppe privatiseringer og konkurranseutsettinger av jernbane, energiverk og annet.

Kanskje var det vår markering av dette som ga oss god vind i seilene i Buskerud.

Mens SV gikk betydelig fram og blei en av vinnerne, glapp regjeringsmakta. At Erna og Siv skulle bli sittende, var en stor skuffelse.

Siden begge de blå partiene gikk tilbake, står riktignok regjeringa noe svakere, og det skal vi utnytte maksimalt.

Etter valget spiller KrF en nøkkelrolle. De deler mange av våre viktigste saker, som lærernorm, mindre forskjeller, bedre bistand og viktige miljøsaker.

Dermed er det muligheter for nye flertall.

Jeg vil selvsagt ha god kontakt med resten av Buskerud-benken og vil åpenbart jobbe for saker som er viktig for fylket. At Anders Werp (H) på et vis blei bytta ut med meg, kan jeg vanskelig beklage, selv om han sikkert er en likandes kar.

Som opprinnelig øvre eikværing kan jeg nesten ta hans plass.

Et sukk fra meg til slutt. Hvor blei det av de virkelig store globale og utenrikspolitiske spørsmålene i valgkampen? Ikke en eneste debatt om forsvaret og verdenssituasjonen.

Skal vi fortsette å delta i fremmede kriger og konflikter?

Skal vi på nytt kunne bombe i land langt unna, med enorme flyktningstrømmer og ustabilitet, terrorgrupper som resultat?

Den største trusselen av alt, klimaet som endrer seg, var svært sjelden framme i debattene.

Miljøpartiene (MDG, SV og delvis Venstre) pekte stadig på det, mens de store partiene i liten grad tok opp hansken. Omtrent alt skal visstnok fortsette som før. Frister for å gjøre noe med utslippene blir stadig skjøvet fram i tid. Ser de ingen blå lys?

Likevel, takk for debattene kandidatkolleger!

LES OGSÅ: Rettferdighetens vokter klar for Tinget