At naboer, interessegrupper og enkeltpersoner bruker pressen er bra...

Leder i Drammen Høyre, Fredrik Haaning.

Leder i Drammen Høyre, Fredrik Haaning. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det fremkommer stadig nye utspill i pressen om reguleringsplaner og saker som skal behandles av politikerne i Drammen Bystyre.

De to siste gjelder Ragn Sells rammesøknad om nytt omlastningsanlegg i Kobbervikdalen, og behandling av Buskerudbypakke 2 (samferdselsplanen).

LES OGSÅ: Ikke politisk flertall for Ragn-Sells

LES OGSÅ: Ap fastholder nei til Ragn-Sells

At naboer, interessegrupper og enkeltpersoner bruker pressen til å fremføre sine argumenter er bra.

Vi i Høyre er imidlertid overrasket over at enkelte partier ønsker å forhåndsbehandle saker i pressen.

Kan dette skyldes at det er stortingsvalgkamp??

Når det gjelder samferdselsplanen er det besluttet at forslaget skal omarbeides, og det utarbeides nå et nytt forslag hvor man skal vurdere innspill fra alle som ønsker del i prosessen.

Det er grunnleggende at innspillene skal komme «nedenfra» og ikke på en udemokratisk måte, slik mange følte prosessen var, før den ble stoppet våren 2017.

Når alle innspill er innkommet og nytt forslag til løsninger er utarbeidet, skal planen behandles av bystyret i Drammen, samt kommunestyrene i de andre kommunene i samarbeidsgruppen, samt i Buskerud Fylkeskommune før saken oversendes Samferdselsdepartementet.

Arbeiderpartiet støttet Buskerudbypakke2 som ble «gravlagt» i vår, men forsøker nå å slå politisk mynt på å love alt til alle i det videre arbeidet.

Drammen Høyre er opptatt av følgende:

 En så rettferdig og lav brukerfinansiering som mulig.

 En seriøs og skikkelig behandling av alle innspill i saken.

 Gode, fremtidsrettede løsninger.

 Saksbehandling i tråd med normale prosedyrer.

 At arbeidet med samferdselsplanen ikke «kortsluttes» av at enkelte politiske partier forhåndsprosederer saken uten å kjenne alle detaljer og forslag i det nye planarbeidet.

Når det gjelder rammesøknaden fra Ragn Sells i Kobbervikdalen skal denne først behandles av administrasjonen i Drammen kommune, før den kommer opp i formannskapet.

Høyre mener det er riktig å få et fullstendig bilde av hva Ragn Sells har planlagt og på hvilken måte anlegget er tenkt å fungere før det tas en beslutning.

Naboers innvendinger mot planene må selvfølgelig vurderes i denne sammenheng.

Det betyr at partiet ikke har tatt stilling i saken, men vil vurdere positive og negative sider basert på innstilling fra administrasjonen og prosjektet i sin helhet. Felles for alle slike saker er at de skal behandles på en likeverdig og ryddig måte etter at man har fått bred kunnskap og et godt beslutningsgrunnlag.

Drammen Høyre ønsker alle fakta på bordet i alle plansaker før man fatter et politisk vedtak.

LES HVA BUSKERUD-POLITIKERNE HAR SVART PÅ SPØRSMÅL FRA VELGERE:

* Politikerne svarer hjelpepleier Wenche Jensen

* Politikerne svarer sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

* Dette svarer politikerne om landbruk

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken