I USA oppsto det et sterkt rykte om at forfatteren Mark Twain var alvorlig syk eller avgått ved døden etter et opphold i England. Mark Twain kom da med følgende utsagn: «Ryktet om min død er sterkt overdrevet».

Jeg har lyst til å bruke de samme ord om Kjell Buenes spådom om at tre politiske partier vil være døde i 2021.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Buene skriver at en ikke trenger å være noen stor spåmann for å forutsi, at etter valget i 2021 er Venstre og Kristelig Folkeparti ute av norsk politikk for godt. Også partiet Rødt stiller han spørsmålstegn ved berettigelsen av.

Mange har spådd Venstres undergang opp gjennom årene. Partiet har vært under sperregrensen noen ganger, men likevel kommet sterkere tilbake ved neste valg.

I år var det en sterk mobilisering for Venstre, som førte til et godt valg. Venstre har et bedre utgangspunkt nå enn ved forrige valg, er i en sterk forhandlingsposisjon, fikk en komitéleder og en visepresident. Buene påstår at «det er få som ser forskjell på partiene Venstre og Høyre». Jeg oppfatter Buene som en oppegående mann som følger godt med, men her må han nok ha oversett forskjellene i synet på innvandring, alkohol- og skjenkepolitikk, skole- og barnehagepolitikken, og ikke minst i miljøpolitikken (uten Venstre og KrF ville det blitt gjort vedtak om aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Jeg har ikke hørt en eneste politiker som har foreslått å slå sammen de to partiene fordi de har lik politikk.

Buene har helt rett at det er mange kristne som stemmer på andre partier enn KrF. Han har også rett i at Hareide står foran «en umulig oppgave om han ønsker å samle alle bekjennende kristne i ett politisk parti.» Jeg har vært medlem av sentralstyret i KrF i seks år og har aldri hørt at det er Hareides mål. Det er alt for ambisiøst. Kristne tolker det kristne budskapet forskjellig og prioriterer ulike saker og havner derfor på forskjellige partier. Det er egentlig bra at vi har aktive kristne i alle partier.

Men at KrF er «dømt» til å havne under sperregrensen ved neste valg, kan jeg ikke se er en god bedømmelse.

Et parti som jobber mot sorteringssamfunnet (mot selektiv abort, fjerning av foster på grunn av kjønn, fysiske mangler, mot aktiv dødshjelp og flerforeldre), har menneskeverd i sentrum (alle mennesker er like verdifulle uansett kjønn, religion og etnisk tilhørighet), er for søndagslukkede butikker, har en streng alkoholpolitikk for å spare alkoholskader, umotivert vold og dødsfall, krever tros- og religionsfrihet på alle plan og sørger for å ivareta det kristne fundamentet i barnehage og skoleverk, er ikke overflødig og blir det heller ikke på fire år.

Vi vet også at mange nye velgere fra andre kulturer er kristne og er enig i KrFs politikk. Det er ingen dødsangst i KrF.

Rødt har nå for første gang fått inn en representant på Stortinget. Bjørnar Moxnes er dyktig og vil markere seg i debattene, slik han har gjort i Oslo bystyre. Med flere sterke miljøparti er det vel få som hadde gjettet at det ville være plass til Miljøpartiet De Grønne, men partiet er kommet for å bli og kommer sikkert over sperregrensen ved neste valg. SV klarte å mobilisere til nye høyder i denne valgkampen.

Ingen av oss, ei heller Buene, bør avskrive små partier. De vil ha en viktig oppgave også i framtiden.

LES OGSÅ: Bård Hoksrud: – Svært alvorlig om Vestre Viken