Valget den 11. september er viktigere enn på lenge. Derfor ber jeg velgerne så inderlig jeg kan: Se på de store linjene, på retningen du ønsker samfunnet skal ta.

Still deg sjøl noen avgjørende spørsmål, tenk deg om og så kommer svarene.

Er du bekymra for at klimaet endres, og kan skape sult og folkevandringer – større enn vi noen gang har sett?

Kanskje er dette spørsmålet det viktigste av alt for deg – eller barna dine – eller barnebarna?

Hvilke partier har sett dette klarest? Hvem vil ta grep for et reelt grønt skifte, ikke vil pumpe opp den siste olja, men som vil satse på nye, bærekraftige næringer og satse mer på tog enn privatbiler?

Du finner ut at svaret må være noe grønt eller rødgrønt. Ikke blått.

Ikke alt, men mye starter i skolen. Du tenker tilbake til barneskolen i Drammen, der du var i en klasse med 28 elever. Hvordan kunne læreren se hver enkelt? Når du tenker deg om, så gjorde hun ikke det.

En fikk påvist dysleksi alt for seint. En annen klarte ikke å følge med, hadde problemer hjemme, og falt fra i undervisningen. Du så han på gata i Oslo for kort tid siden, i veldig dårlig forfatning.

Hvem ønsker maksimumstall for antall elever i klassene? Ikke de blåblå!

Er du bekymra for egen helse – eller andres? Liker du at det offentlige helsevesenet skal styrkes? Sykehus, sykehjem? Psykisk helse og rusomsorg?

Så funderer du videre: Du liker ikke at det er lommeboka som bestemmer hvem som skal få god behandling. Privatisering av helse, der vi fort kan få et A- og B-lag er skremmende, tenker du. Så skjønner du at valget må gå mot venstre, ikke mot høyre.

Så har du registrert at det sysles med privatisering av offentlige selskaper som jernbane og energiverk også.

Ja, her om dagen leste du om Øvre Eiker energiverk som vurderes oppdelt og solgt i deler. Du har hørt det samme om jernbanen som skal ut på anbud. Når du sjekker nærmere ser du at det ikke er de rødgrønne som ønsker dette. Det er de blå!

Du er egentlig en rettferdig sjel som ønsker et rettferdig skattesystem, som heller ønsker å skattlegge de som har mye, enn de som har lite.

Du ble sjokkert over at skattelette til de rikeste ble saldert med oljepenger de siste fire år og ved stygge innstramminger, for eksempel ved å kutte barnetillegget for uføre. Her var det lett for deg å velge. Du vender de blåblå ryggen.

Du skjønner at dette valget er uhyre viktig.

Skal vi ha mer olje og privatbilisme, mer privatisering, mer sentralisering, en oppskrift på et varmere klima men et kaldere samfunn, så gir du Frp og Høyre nye fire år.

Hvis du ønsker et varmere samfunn, med mer omtanke, mer solidaritet og offentlig velferd og samtidig tenker på miljø og klima, da må vi velge mot rødgrønn farge på mandag.

LES HVA BUSKERUDPOLITIKERNE HAR SVART PÅ SPØRSMÅL FRA VELGERE I DRAMMENSDISTRIKTET:

* Politikerne svarer hjelpepleier Wenche Jensen

* Politikerne svarer sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

* Politikerne svarer lærer Kristin Husdal

* Politikerne svarer bonde Anders Hørthe

* Politikerne svarer overlege ved Drammen sykehus, Tommy Aronsen

* Politikerne svarer produksjonssjef Ståle Guneriussen ved H-vinduet Fjerdingstad AS

* Politikerne svarer driver av Donna gatekjøkken, Baljit Singh