Hele ett av seks barn som går ut av grunnskolen kan verken lese, skrive og regne godt nok. Det kan vi ikke akseptere.

Av
DEL

LeserbrevFor tredje år på rad troner Drammen på toppen av en bekymringsfull statistikk. Byen har den høyeste andel av barnefattigdom. Dette viser de siste tallene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Statistikken viser at 2.310 barn i Drammen lever i familier med vedvarende lavinntekt. Fortsetter trenden vil nær ett av fire drammensbarn vokse opp i fattigdom i 2022, ifølge den samme statistikken.

Oslo har høyere andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Hvis innvandring skulle være årsaken til barnefattigdommen i Drammen alene, burde altså Oslo hatt mer barnefattigdom enn Drammen. I andre byer, som for eksempel Tromsø, er det heller ikke samsvar mellom andelen innvandrere og andelen barn i fattige familier.

Flere ut i arbeid og flere arbeidsplasser kan være løsningen på problemet. Altså kan arbeid være veien ut av fattigdom. Dette er et synspunkt mange er enige i. Man vet at fattigdom kan gå i arv, men da må denne arvefaktoren brytes ned. Da blir det viktig å starte dette bruddet tidlig i barnets utviklingsprosess.

Utdanning er det som kan gi arbeid. Høyre sikter mot å forberede alle unge til verdig deltakelse i arbeidslivet. Målet er ikke bare å få flere ut i arbeid, men arbeid som gir ethvert menneske en mening. Imidlertid har frafall i både ungdomsskolen og videregående vist seg å bli et økende problem. Unge som dropper ut vil ikke bare utestenges fra arbeidslivet, men slite med å komme tilbake til samfunnet.

LES OGSÅ: Krever fulle stillinger og flere folk på jobb i barnehagene: – Presset er vanvittig. Vi kan ikke ha det sånn

Vi i Drammen har en rekke tiltak for å hindre at unge faller ut av skolesystemet. Skolen er en viktig del av livet og barnets utviklingsprosess. Det er på skolen ungdommen finner seg selv og sin plass. Det begynner med barnehagen og grunnskolen. De nye barnehagene bør være mangfoldige i tilbud, både private og kommunale. For å ha full barnehagedekning er vi faktisk avhengige av å ha ulike tilbud. Det viktigste for oss er at brukerne forblir fornøyde, og ikke hvem som tilbyr tjenesten.

I tillegg kan det være et alternativ at førsteklassinger som har foreldre med lav inntekt får muligheten til å delta gratis på skolefritidsordningen. Lavinntekt angår familier som i snitt har tjent under 60 prosent av median-inntekten i Norge gjennom de siste tre årene. Dersom Drammen Høyre graderer dette systemet, kan foreldrene betale mindre dersom de tjener mindre, og de med lavest inntekt kan få gratis skolefritidsordning for sine barn gjennom flere år. Dette tiltaket kan bidra til å minke barnefattigdommen i Drammen. Hele ett av seks barn som går ut av grunnskolen kan verken lese, skrive og regne godt nok. Vi kan ikke akseptere, når vi sikter mot et ambisiøst samfunn, at våre barn kommer til å slite i fremtiden.

LES OGSÅ: Disse møter de fattige barna i Drammen: – Jeg kan fremdeles tenke på barn jeg møtte for 20 år siden, og lure på hvordan det gikk med dem

Høyre ønsker å sikre at alle elever får muligheten til å lykkes med skolegangen. Nettopp derfor innførte vi tiltaket «Ung 11» i 2017, som et prosjekt for å gi elever muligheten til en mykere overgang til videregående dersom de ikke hadde klart å fullføre siste år av ungdomsskolen. Et annet tiltak, «Tidlig Innsats», skal sørge for å providere ekstra hjelp til elever som trenger det i løpet av skoletiden. Fagområdet «Læring for livet» omfatter livsmestring, og er en del av den nye læreplanen som skal benyttes trinnvis fra og med skolestart i året 2020, for å gi de unge kompetanse i livsmestring. Bevisstgjøre dem om hvordan de kan møte og mestre ulike utfordringer i møte med andre.

Flere prøver som viser elevens karakternivå er viktig for å måle elevenes progresjon og faglige utvikling. Slik kan lærerne følge med på hva elevene lærer og mestrer, slik at de kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Skolearbeid og et godt leksehjelpstilbud er også viktig fordi det er en fin måte for elever som har behov for veiledning av lærer, å få hjelp til å bli bedre gjennom hele læringsløpet.

Drammen Høyre vil ikke risikere at elever faller ut og mister og retningen i livet. Derfor skal det ikke bety noe for oss hvilken bakgrunn man kommer fra. Det viktigste er at vi sørger for at alle får de samme mulighetene til å lykkes i både barndommen, utdanningsløpet og i videre arbeid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags