Ny boligpolitikk - dette lover Ap å følge opp etter valget

Av
DEL

MeningerDrammen AP vil at det skal bygges flere og rimeligere boliger i Nye Drammen. Vi vil satse på å legge til rette for at unge og etablerere skal kunne fortsette å bo i byen de er glade i, og at det er nok boliger til folk som ønsker å flytte til Nye Drammen.

For å få til dette har vi ti punkter vi vil følge opp etter valget. Stemmer du på Arbeiderpartiet kan vi love en kommune som er offensiv og bruker alle verktøyene i kassa for at det skal bli flere og rimeligere boliger i hele Nye Drammen. Her er våre ti punkter:

  1. Vi vil bruke kommunes eget eiendomsselskap og kommunes egne tomter til å prioritere boliger for unge og etablerere. Vi vil redusere tomtebelastningen her slik at boligene blir 10–15 % billigere enn «vanlige» prosjekter. Flytter du fra boligen skal videresalg sikres slik at «gevinsten» overføres til neste kjøper.
  2. Vi vil kreve at private utbyggere har en større miks i prosjektene sine, og at det bygges flere boliger for utleie. Vi vil inngå samarbeid med utbyggere slik Asker kommune har gjort om å redusere tomtebelastningen for et visst antall boliger her også.
  3. Vi vil redusere krav til infrastruktur og parkering i prosjekter som er spesielt rettet mot unge og etablerere, og som har en klar miljøprofil – f.eks. ved at de bygges i massivtre. Vi vil ha flere boliger i sentrum som er tilpasset småbarnsfamilier.
  4. Vi vil samarbeide med Husbanken om prosjekter som går på leie til eie, og legge dette inn i flere prosjekter. Vi vil jobbe med Husbanken og Staten for å øke utlånsrammene til Husbanken.
  5. Vi vil bruke Drammen kommunes egne muligheter til å kjøpe tomter som senere kan selges til de som har det beste prosjektet med tanke på miljø, pris og sammensetning av beboere. Dette har Sandnes kommune gjort i flere år, og med det oppnådd størst økning i innbyggertallet i hele landet. Med vår beliggenhet tett på Oslo ligger mulighetene godt til rette for å trekke til seg nye innbyggere, men markedet løser ikke dette alene.
  6. Vi vil innføre en kommunal garanti for sikkerhet ved boliglån slik de har gjort i Stavanger. Mange unge som ikke har foreldre som kan garantere for lånet har ikke egenkapital nok til å få lån selv om de har fast jobb. Denne urettferdigheten vil vi ta bort.
  7. Vi vil ha større trykk på saksbehandling og planarbeid for å få de rette boligene realisert. Oppfyller utbyggere våre ønsker med tanke på miljø, pris og tilrettelegging for unge og etablerere, skal saksbehandlingen være spesielt effektiv.
  8. Vi vil bruke hele den nye kommunen, og ha spesielt fokus på boliger som kan bygges tett på kollektivknutepunkt i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.
  9. Vi vil være med på forsøksprosjekter og satsinger som Futurebuilt og samarbeid med aktører som fokuserer på fremtidsrettet boligbygging.
  10. Vi vil gjenreise boligbyggelagene som viktige aktører for en mer sosial boligproduksjon. Vi vil også legge til rette for mer involvering fra dem som skal kjøpe boligene tidlig i prosessen – slik at egeninnsats og involvering skaper bedre – og rimeligere boliger.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags