Drammen Høyre har forlatt ansvarlig politisk styring til fordel for bompengepopulisme

Av
DEL

MeningerDrammens Tidendes Herborg Bergaplass spør på lederplass i avisa om Drammen Høyre kan vinne på omkampen om bybru i Drammen. Det ville i så fall vært dypt urettferdig og nesten uredelig. For Drammen Høyre, med Fredrik Haaning i spissen, er selve brusprengeren her i byen. Og ansvaret for omkamp om bybrua er også Høyres.

Ved å kaste Buskerudbypakke 2 sprengte i realiteten Haaning og Drammen Høyres ti øverste listekandidater to bruer som lå inne i pakka. Ny Mjøndalbru ble skrinlagt. Denne var nødvendig for bedre fremkommelighet for buss. En ekstra Landfalløybru ble skrinlagt. Denne ville gjort det mulig med nødvendige grep i Gulskogen-området.

I tillegg har Drammen Høyre aktivt stemt mot løsninger som bedrer situasjonen for gående og syklende nedstrøms for bybrua. Her ønsker Miljøpartiet De Grønne og Ap en ny gang og sykkelbru før Holmennokken.

Dersom Buskerudbypakke 2 skrinlegges en gang for alle etter valget, i tråd med Fredrik Haanings planer, sitter Drammen kommune igjen med en rekke ubetalte regninger.

I tillegg til alle skrinlagte prosjekter og planer som aldri vil bli gjennomført, har vi også prosjekter som må gjennomføres uansett i en eller annen form. Drammen kommune har allerede en ubetalt regning på 150 millioner kroner til infrastruktur for myke trafikanter ved det nye sykehuset. Vi sitter også igjen med en mulig regning på flere hundre millioner kroner for infrastruktur rundt Tilfartsvei vest del 1 til Sundland.

I tillegg lover Drammen Høyre ny svelvikvei for 600 millioner kroner, noe som vil kreve en høy kommunal egenandel. Det er klart at i en slik situasjon, hvor samtlige samferdselsprosjekter i vårt distrikt er kastet opp i lufta igjen, og vi har en bunke ubetalte regninger etter bompakkas fall, må kortene deles ut på nytt. Da må vi snu bunken og omprioritere. At samtlige partier i formannskapet bortsett fra Høyre tar alvoret inn over seg og er villig til å se på en ny billigere løsning for bybrua, er vel nok et signal om at Drammen Høyre i dette valget har forlatt ansvarlig politisk styring til fordel for bompengepopulisme.

Å prioritere en splitter ny bybru i en situasjon hvor vi ikke lenger har penger til nødvendig infrastruktur, er litt som å bruke penger på marmorfliser på badet, men å droppe å bygge WC.

Vi andre partier plukker opp regningen. Høyre burde gjort det selv.

Riving av dagens bybru har en vesentlig negativ konsekvens. All kollektivtrafikk over elva vil bli stengt i flere år. Det er totalt uakseptabelt. Å stenge ned distriktets mest trafikkerte kollektivstreng vil få store negative konsekvenser for kommunen som helhet.

Ved å oppgradere den gamle bybrua istedenfor å bygge ny, vil kollektivtrafikken kunne gå uhindret i store deler av byggeperioden. Alt annet er uakseptabelt. Derfor ønsker vi dette.

Det er mulig det er for sent å stoppe Høyres bruprosjekt, det vil tiden vise. At Høyre er villig til å akseptere en løsning som stenger ned hele byen i byggeperioden er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags