16 år med høyrestyre kan stå for fall

Det er for tidlig å si om den gode kjemien som ser ut til å bre seg i den rødgrønne leiren, vil holde. Men det er neppe en ulempe akkurat nå.