Det er to åpenbare vinnere i dette valget. Begge er grønne