Kryss mellom E 18 og E 134 i Lier. Nok er nok - vi må handle!

Av
DEL

MeningerJeg har stor forståelse for at nok er nok for innbyggerne på Lahell og Engersand i Lier, og derfor var jeg den eneste som ikke ville rekke opp hånda da denne diskusjonen, igjen, ble satt på spissen i en av valgkampens debatter (Lierdebatten 21. august). Spørsmålet var om vi heller ville vente på veien enn å si ja til at flere alternativ enn Viker utredes.

Det er ikke nå beslutningen om trasé skal tas, det er nå vi skal velge hvilke alternativer som skal utredes. Tiden er langt mer enn overmoden for at det tas et faktabasert veivalg. Vi som politikere må gjøre vårt for at veien kommer med i neste Nasjonal Transportplan (NTP), og gjøre det mulig med en ferdigstillelse av veien i 2028. Det går ikke om vi sier nei til å få flere alternativ enn Viker på bordet.

LES OGSÅ: Gode veiløsninger for alle i Lier gjelder ikke for Gunn Cecilie Ringdal og hennes parti.

Saken – det vil si første steg i kommunedelplanen – kommer opp til behandling (igjen!) i høst, og vi må bidra til fremdrift. Ved å si nei til å utrede flere alternativ, stanser prosessen opp. Dette er formidlet av både departementet og Statens vegvesen.

Det er et krav om å utrede «alle relevante alternativ» før vi kan ta en kvalifisert beslutning. (Og mye av det som allerede er gjort av utredninger vil selvfølgelig inngå i dette arbeidet. Poenget er imidlertid at det må gjøres til en del av den formelle kommunedelplanprosessen med høringer og andre sentrale krav i lovverket for å stå seg når prosessen er avsluttet.)

LES OGSÅ: Nei til Viker-alternativet - E134 må kobles til E18 ved Jensvoll

På denne bakgrunn har jeg hele tiden stemt for utredning av flere alternativ, slik at vi kan ha et håp om at kommunedelplanprosessen er ferdig før NTP vedtas i Stortinget. Uten NTP – ingen vei. Når flere alternativ skal utredes, mener jeg vi også må ta med et alternativ som allerede er ferdigregulert, i en modifisert form; det vil si færre enn fire felt over dyrka mark. En slik løsning må bygge videre på dagens veigrunn etter utgangen av ny tunnel på Linnes.

Denne løsningen vil innebære mindre tap av dyrka mark enn Viker, ifølge tall mottatt fra Statens vegvesen. Vi vil da kunne unngå nye veikorridorer og oppsplitting på tvers i Lier. God støyskjerming er en forutsetning uansett alternativ. Vi sier nei til Huseby-alternativet som deler ytre Lier i to. Og vi sier fortsatt nei til Lierdiagonalen, som de varmeste forkjemperne av Viker-alternativet stadig ser ut til å ønske seg.

LES OGSÅ: Ap angrer på nedbygging av dyrket mark: – Vi har strammet opp vår politikk

Her bør vi derimot (når vi er ferdige med veien til E 18) se videre på løsningen med kryssing av Oslofjorden over sørspissen av Hurum og videre til E 18 Vestfold, med mulighet for kobling til E 134 nærmere Kongsberg.

Spørsmål til ettertanke: Om vi beslutter at kun Viker skal utredes, uten å ta med andre alternativ som en del av kommunedelplanprosessen; hva gjør vi om rundt to år dersom det viser seg at Viker faktisk ikke lar seg gjennomføre? Skal vi starte hele prosessen på nytt og bruke minst to nye år mens vi venter på en fremtidig rullering av NTP?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags