Ta med deg en venn, nabo, kollega eller et familiemedlem på denne samfunnsdugnaden. Demokratiet er under press.

Av
DEL

MeningerVisste du at valgdeltakelsen i 1963 var på hele 81 prosent?

I 2011 var valgdeltakelsen på 64,2 prosent og i 2015 var det kun 60 prosent som stemte ved kommunevalget. Hva er i ferd med å skje med lokaldemokratiet, når fire av ti ikke stemmer? Riktignok er valgdeltakelsen ved stortingsvalg høyere enn ved lokalvalg.

Hvorfor er det slik? Jeg er bekymret over den langvarige trenden for valgdeltakelsen ved hvert eneste kommunevalg, og dette ser ikke ut til å bedre seg. Valget i 2011 var et unntak.

Hva skjer ved årets valg hvis – eller kanskje til og med når – kommuner får under 50 prosent valgdeltakelse? Vil kommunestyret være representativt for innbyggerne?

Ved årets valg er det 4,2 millioner mennesker i Norge som har stemmerett. Du og jeg har et ansvar for å ivareta demokratiet vårt. Den beste måten å gjøre det på, er å gi din stemme til et parti som vil jobbe for de sakene som er viktige for deg.

Hva skjer ved årets valg hvis - eller kanskje til og med når - kommuner får under 50 prosent valgdeltakelse? Vil kommunestyret være representativt for innbyggerne?

Politisk deltakelse handler om å påvirke og delta i samfunnet rundt oss. Bør vi spørre oss om vi har det for godt, slik at vi ikke orker å bry oss om å stemme lenger? Eller hva er grunnen til den stadig synkende valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg?

Vi vet at valgdeltakelsen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig, og det å oppmuntre denne velgergruppen er særdeles viktig. Gevinstene er store, for dette handler på mange måter om inkludering og integrering i samfunnet, da en har mulighet til å kunne påvirke og delta i samfunnet på linje med befolkningen for øvrig.

I Viken er det 80.903 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som er stemmeberettigede, og 59.000 unge mennesker mellom 18–21 som kan stemme ved årets valg. Det tilsvarer rundt regnet 12 prosent av de stemmeberettigede innbyggerne i hele Viken. De har altså store muligheter til å påvirke utfallet, og jeg mener de har et ansvar for å utføre borgerplikten sin.

Vi trenger både unge representanter, innvandrere, småbarnsforeldre og seniorer i kommunestyrene og i fylkestingene.

Vi må sørge for at vi har et samfunn som sikrer oss gode rammer, slik at vi kan leve så gode liv som mulig. En annen meget viktig grunn til å ta turen innom urnene, er å sikre at kommunestyrene representerer mangfoldet i samfunnet. Vi trenger både unge representanter, innvandrere, småbarnsforeldre og seniorer i kommunestyrene og i fylkestingene. Ellers er det ingen som taler for nettopp deg.

Min oppfordring til deg er å ta med deg en venn, nabo, kollega eller et familiemedlem på denne samfunnsdugnaden, og sammen sikre gode vilkår for demokratiet vårt også i fremtiden. Den dagen vi taper demokratiets hjerte ... Ja, da vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags