Alle de 79.535 med stemmerett tapte valget i Drammen.

Av
DEL

MeningerAlle Drammens 48.164 stemmegivere (60,8 %) er dette valgets tapere fordi ingen fikk et politisk program for de kommende fire årene som svarte til hva de stemte på. De 31.371 med stemmerett som skulket unna (39.2 %) blir også tapere ved å la stemmegiverne kjøre løpet.

Det politiske programmet kommunen skal styres på grunnlag av utformes av en håndfull personer fra et antall partier som til sammen danner et flertall i kommunestyret. Uansett om det blir godt eller dårlig, har et slikt program begrenset legitimiteten fordi det ikke er fremlagt og vedtatt ved demokratiske valg.

Det er like bekymringsfullt at styringspartiers posisjon i flertallskonstellasjoner er sterkt svekket, så som Arbeiderpartiets sterkt svekkede posisjon innad i sin nye konstellasjon i Drammen (tilsvarende hvis Høyre hadde etablert et flertall.)

Det er kun en lokal årsak til «gamle» Drammens svært vellykkede utvikling over flere tiår, to sterke rivaliserende styringspartier, Arbeiderpartiet og Høyre, som begge har hatt gode medspillere for å levere på egen politisk agenda. De to partiene har spilt hverandre gode.

Utfallet av dette kommunevalget endrer på dette. Resultat kan bli ubehagelig.

Styringspartienes svekkelse er ikke noe nytt på landsbasis, men nytt i Drammen.

Arbeiderpartiet og Høyre som landets to styringspartier hadde i 1985 71,2 % av velgerne bak seg, 56,2 % ved forrige kommunevalg og 43,5 % ved dette. Hver fjerde velger ser nå en annen vei enn i 1985.
I Drammenvar situasjonen at 79,6 % stemte på de to store partiene for fire år siden, mot 72,8 % nå.

Vinnerne er Senterpartiet som igjen kan ri på en ny «nei-til-det-meste»-bølge, og småpartiene med MDG og Bompengepartiet som to offensive nykommere.

NHOs nylig fremlagte rapport: «Hva venter oss om 30 år?» gir godt grunnlag for følgende refleksjon:

På et tidspunkt i landets historie der overflod for de fleste kan bli til armod for mange, bør styringsevnen styrkes, ikke svekkes ved demokratiforvitring med minoritetenes diktatur som konsekvens.

Krystallkulen til NHO gir grunnlag for noen antakelser om utfordringer styringsflertallet i Drammen kommune kan bli stilt overfor de fire neste årene.

Rådmannen kommer til å påpeke at kommunen ikke kan leve over evne og derfor må redusere investeringsnivået, innføre ansettelsesstopp (men unngå oppsigelser) og/eller innføre eiendomsskatt i tillegg til den løpende hverdagseffektiviseringen. Rådmannen vil samtidig innstille på å verne helse- og omsorg (de som trenger det mest) og skolesektoren (de som skal bygge fremtiden). – Det er i slike tider du trenger en sikker hånd på roret. Noen som ser helhet. Tenker langsiktig. Prioriterer kortsiktig.

Mitt tips: det blir ikke spesielt trivelig på ordførerens kontor når de nye styringsvennene møtes til lukkede krisemøter med kommuneøkonomi på agendaen.

Hva enn valglovkommisjonen måtte komme med om noen måneder, er det liten grunn til å tro at nødvendige revisjoner av valgloven for å motvirke fortsatt demokratiforvitring vil bli vedtatt fordi «marginalpartiene» selv kan forhindre det.

Da er det velgerne som må ta ansvar.

Hvis du vil at landet, og Drammen, ved neste korsvei skal ha en styringsdyktig ledelse i krevende tider, bør du stemme på Arbeiderpartiet eller på Høyre, også hvis det er ditt andrevalg.

Om to år kan du være tilbake på et av vinnerlagene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags