Dyktige fagfolk i heltidsstillinger og ikke i deltidsstillinger er nøkkelen til god eldreomsorg

Av
DEL

LeserbrevForan valg er eldreomsorg i fokus. Den gamle politikergarde kappes om å gi rause løfter – antall sykehjemsplasser skal dekke behovet, ventetiden for å få tjenester skal reduseres, kvaliteten skal sikres.

Drammen har drøye 400 sykehjemsplasser, og en gjennomsnittlig plass koster årlig rundt 800.000 kroner. Ved å spare inn på antall plasser, på antall ansatte og på mat, er Drammen blitt kjent for å drive billig. Da Høyre og Frp i sin tid brukte millioner på å «konkurranseutsette» Fjell sykehjem, fikk de seg en vekker: Ingen private tilbydere var interessert. Kommunen krevde for mye og betalte for lite.

Likevel har kvalitet ikke vært et kjennetegn ved byens sykehjem, noe de siste års skandaler omkring Helsehuset, byens «flaggskip», vitner om. I Drammens Tidende har vi lest om dødsfall som følge av feil medisinering, mange ufaglærte, stor arbeidsmengde og om en ledelse som ikke har vært til stede.

Dyktige fagfolk i heltidsstillinger og ikke i deltidsstillinger er nøkkelen til god eldreomsorg. Folk som kan sin jobb og som blir verdsatt og ikke utslitt etter kort tid. Sånt fremmer ansvar og yrkesstolthet, og styrker pasientsikkerheten gjennom at både «brukere» og pårørende får færre ansatte å forholde seg til.

Med deltid skjer snarere det motsatte. Usikre arbeidsforhold skaper usikre ansatte og «fryktkultur». Ingen tør si ifra om mangler eller foreslå endringer fordi dette kan gå ut over arbeidssituasjonen. For eksempel i form av ingen ekstravakter, omplasseringer eller redsel for å miste det lille de har.

Det er grunn til å tro at utstrakt bruk av deltid har mye av ansvaret for dagens høye sykefravær, rundt 10 prosent, som er det dobbelte sammenlignet med arbeidslivet for øvrig.

Situasjonen for ansatte på sykehjem i Drammen er sånn:

  • Cirka en tredjepart har heltidsjobb mens anslagsvis fire av fem ønsker heltid.
  • Nyutdannede tilbys i beste fall deltidsstilling, i gjennomsnitt en arbeidsdag i uka eller 70-80.000 kroner i årslønn.
  • Lav grunnbemanning – en ansatt kan ha ansvar for 30 pleietrengende pasienter.
  • Flere vakter med lavt timetall og manglende overlapping mellom vaktene.
  • Ved sykefravær får de som har deltidsstilling anledning til å kappes om ekstravakter.

Rødt i Drammen håper å bli representert i kommunestyret etter valget. Vi vil bl.a. ha en god eldreomsorg drevet av det offentlige, og vil avskaffe ufrivillig deltid på blant annet sykehjemmene. Ansatte skal ha rett til faste, hele stillinger. Vi finner det uverdig at de som allerede står nederst på lønnsstigen ikke får arbeid og en lønn som de kan leve av. Samtidig ønsker Rødt å øke bemanningen sånn at den også dekker inn et gjennomsnittsfravær.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags