Mens Amazonas brenner og tyfonene herjer er det bompenger som herjer Norge. Alt er som før.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.FNs sikkerhetsråd sammenkalles i hui og hast når kriger truer. Det går litt langsommere når FN samler all verdens vitenskap i advarende rapporter om at klima- og naturkriser truer menneskeheten.

Men de har kommet. Både Klimapanelets og Naturpanelets konklusjoner etter gjennomgang av tusener av forskningsresultater er alarmerende lesning. For å si det kort - klodens temperatur vil øke så mye i løpet av få tiår, at både ekstremvær, hungersnød og folkevandringer vil finne sted i et omfang vi ikke har sett i menneskehetens historie. I tillegg - ødeleggelse av natur gjennom nedbygging skjer i så stort tempo at rundt en million arter står i fare for å dø ut.

LES OGSÅ: Hva skal vi leve av - og hva skal vi leve for?

Så voldsomt har denne ene arten, mennesket, underlagt seg kloden at forskerne nå for første gang opererer med en ny geologisk periode, kalt Antropocen, menneskehetens tidsalder. Den menneskelige sivilisasjon påvirker nå miljøet i den grad at det avsettes tydelige geologiske spor på jorda.

Hvorfor skjer dette? Jo fordi alt, nesten alt, fortsetter som før. Vi gjør ikke nok på reduksjon av klimagassutslipp, og vi gjør slett ikke nok for å stanse nedbygging av natur.

Men hva i all verden har dette med lokalvalget å gjøre? Faktisk veldig mye. For selv om avgjørende beslutninger må tas på nasjonalt og internasjonalt nivå, kan kommunestyrene og fylkestingene spille en viktig rolle. Da er det også sentralt at det kommer representanter inn med en sterk miljøholdning.

I kommunene og fylkeskommunene kan det tas effektive grep både på klima og vern av natur og matjord. Det første stikkordet er samferdsel. Rundt en tredel av alle våre utslipp skyldes transport. God byutvikling med kort reisevei til jobb, gulrot og pisk for å hindre biltrafikk i sentrum (hørte jeg Buskerudbypakke 2?) er noe kommunene rår over. De kan også gjøre mye for å etablere et klimabudsjett og tilhørende regnskap. De kan sette krev til kommunale bygg mht. energibruk osv. Fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle på kollektivtrafikken. De kan satse på nullutslippsbusser (som Brakar), hyppige avganger, gode overgangsbilletter osv.

Det andre stikkordet gjelder tiltak mot tap av natur og dyrka mark - arealplanlegging. Det skjer i stor grad i kommunen. Her bestemmes det hvor det skal bygges og hva som skal bevares. Det er her lokalpolitikerne kan hindre tap av arter og leveområder.

LES OGSÅ: SV vil gjøre det ubehagelig å være bilist i Drammen

Men hva skjer nå? Den sittende regjeringa med Høyre og Frp-dominans har bevisst tatt flere nasjonale grep for at det skal bli lettere å bygge ut. De har nærmest beordret fylkeskommunen og Fylkesmannen til ikke å komme med innsigelser til kommunene. Det høres besnærende ut å la kommunene i større og større grad bestemme i eget hus, uten innblanding fra den brysomme miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, etaten som etter beste evne sier ifra når kommunene er på kollisjonskurs med Naturmangfoldloven og andre nasjonale lovverk.

For store kommuner som Drammen er dette mer forståelig. De har god plankapasitet og fagfolk. Men tenk på små kommuner, der det skorter på ekspertise, ikke minst på naturforvaltning. Dessuten er det et godt prinsipp at det er en armlengdes avstand mellom utbygger og den som behandler utbyggingssakene. Ikke lett å si nei til nabo, en bekjent – eller en man ofte møter i nærbutikken.

LES OGSÅ: SVs forslag kunne løst floken E134

Men alle kommuner, også store kommuner som Drammen, bør ha en regional plan over seg, og noen vaktbikkjer til å passe på nasjonale lovverk. Derfor har SV alltid forsvart en sterk fylkeskommune med mange oppgaver, og en statlig representant i fylkene (Fylkesmannen).

Nå er både Erna og Siv igjen på banen med å markedsføre sin ja-holdning til lettere utbygging. Fremskrittspartiet og Jon Helgheim lefler nå også med tanken om å oppheve byggeforbudet i hundremetersbeltet i strandsonen. Dette til tross for at en ny undersøkelse viser at bare tretti prosent av strandsonen rundt Oslofjorden er tilgjengelig for allmennheten.

Jo da, mens Amazonas brenner, og tyfonene herjer, er det bompenger som herjer Norge. Alt er som før.

Men vent, ungdommens klimabrøl er et håp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken