Prøver Drammen Havn sammen med sine politiske allierte å kuppe Holmen-utbyggingen?

Av
DEL

LeserbrevTangen Velforening reagerer sterkt på at det avtroppende formannskapet ønsker nesten på overtid å avgjøre en så viktig sak som utbyggingen av Holmen. Både politisk kutyme og alminnelig anstendighet ville tilsi at vedtak i denne saken bør overlates til det nye styret av det Nye Drammen.

Vi registrerer at den planlagte utvidelsen av Holmen er blitt noe mindre, men dessverre: det er fortsatt full utfylling mot Tangen. Man reduserte utfylt areal mot Brakerøya med framtidig sykehus, men beboerne på Tangen ble ikke tatt hensyn til.

LES OGSÅ: Havna skal investere 1,7 milliarder

Enda mer provoserende er omformuleringen i planbestemmelser som gjelder støy: «Der støy på utendørs oppholdsareal overskrider grenseverdien, skal lokale tiltak vurderes». (mot tidligere tekst: skal utredes). «Der det blir teknisk vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille grenseverdiene, tillates avvik fra disse både for gul og rød støysone i samsvar med kommuneplanens arealdel. For boliger med støynivå høyere eller lik grenseverdier i T1442/2016, tabell 3, skal tiltak mht. innendørs støynivå vurderes» (tidligere tekst: skal utredes).

Dette åpner for tilnærmet ubegrenset støybelastning og legger til rette for en monsterhavn av containere.

Det er store boligområder som allerede i dag er utsatt for betydelig støy fra containerhavna som utvidet sin virksomhet for et par år siden. Støybelastning blir uutholdelig om planene med full utbygging mot Tangen realiseres med containerlossing døgnet rundt. Forurensning og trafikkøkning fra vogntog blir flerdoblet, siden det er kun 10 % av containere som transporteres videre med tog.

LES OGSÅ: Flere kritiske uttalelser til Holmen-utbygging

Fremtidige planer for utvidelse av containerhavn har allerede presset noen aktører ut fra Holmen, som flytter sin virksomhet ut fra Drammen. Og med dem forsvant arbeidsplasser som en containerhavn med et par kraner ikke kan erstatte. For å drive havnevirksomhet uten gigantisk containerhavn ville det være tilstrekkelig med en utfylling av det såkalte nullalternativet, som allerede er på størrelse med flere fotballbaner.

Vi i Tangen Velforening sier Ja til havna, men nei til containerhavn! Og vi maner til at behandling av saken utsettes til det nyvalgte kommunestyret er på plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags