Det desidert viktigste samferdselstiltaket for Nedre Buskerud på mange tiår er nå kastet ut i usikkerhet. Dette er ene og alene Høyre sitt ansvar.

Forhandlet i mange år

Gjennom mange år har Buskerudbypakke 2 blitt debattert og forhandlet om. Det har vært tette og jevnlige møter mellom ordførerne i de aktuelle kommunene.

Alle har vært klar over utfordringene og alle har kjent til betydningen av å få pakken gjennom.

Ledet av Høyre

Dette har ført til at kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier har strukket seg langt for å få dette til. Alle utkast på avtaletekster har kommet tilbake til politisk behandling hos partene. Da Lier var misfornøyd med et bomsnitt, fikk de gjennomslag for dette mot at de da også fikk færre goder av pakka.

Det er rettferdig. Det er det forhandlinger handler om.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Påstanden om at det har vært lite reell politisk påvirkning i dette arbeidet er usann. Det er ordføreren i Drammen som har ledet dette arbeidet. Han er fra Høyre.

Færre bomsnitt = færre veiprosjekter

I Venstre har vi forståelse for at befolkningen på Tangen og Konnerud opplever det som urettferdig at de må betale mer enn andre. Men dit vi har kommet nå, finnes det ikke noe alternativ.

Dersom disse bomsnittene skal tas ut, vil også veiprosjektene på disse stedene måtte tas ut.

For hvordan vil befolkningen på Nøste og Solbergelva oppleve å betale bompenger i ytterligere 5 år for en vei til aldri bruker?

Bruker må betale

Skal disse veiene bygges må det bompenger til. Da er det de som bruker den mest som må betale mest.

Løftene fra Frp om at det er et alternativ at staten vil betale er basert på en virkelighetsfjern ønsketenkning.

Det vil ikke skje.

Alvorlige følger

Denne type store samferdselstiltak blir aldri helt rettferdig. Det var ikke rettferdig at Kjellstadbommen betalte for veitiltak i Drammen kommune, men det måtte til.

Det er ikke rettferdig at de som bor på Gulskogen og Åssiden har så dårlig luftkvalitet at barn må holdes hjemme fra skolen.

Det er ikke rettferdig at de som bor i Midtbyen støver ned på grunn av en vanvittig trafikkøkning.

Det er ikke rettferdig at næringslivet skal få mange hundre millioner i ekstrautgifter på grunn av stående trafikk.

Dette blir følgene av at Drammen Høyre ikke evner å stå ved avtalene de har inngått.

Buskerudby-kollaps?

Buskerudby-arbeidet er allerede forsinket. Nå ligger det an til en ytterligere forsinkelse. I verste fall kollapser hele pakka.

Da får vi ingenting.

Ingen nye veier og ingen ny satsing på kollektiv. Luftkvaliteten blir verre og trafikkutfordringene vil vokse.

Ordfører Helgheim

I denne saken virker det som at Helgheim er byens virkelige leder. Frps populistiske kjør har ført Høyre bort fra sitt opprinnelige standpunkt. Hadde Drammen Høyre vært ærlige, hadde de hengt ordførerkjedet på Jon Helgheim.

At ingen andre kommuner i regionen ønsker å samarbeide med oss i kommunereformen er ikke vanskelig å forstå.

Man vil ikke samarbeide med politikere man ikke kan stole på.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Politikere må tåle stryk

* Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse...

* Godsets høst i et nøtteskall