Fjord og elv til glede for kommende generasjoner

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerEtter ti års innsats har Venstre nå fått fullt gjennomslag på Stortinget for at regjeringen skal lage en helhetlig plan for Oslofjorden, som inkluderer Drammensfjorden og Drammenselva. Fjordene og elva skal være til glede også for kommende generasjoner.

Oslofjorden er både matfat, rekreasjonsområde, trafikkåre og kulturminne. Derfor trengs det en helhetlig forvaltningsplan for å få til en god og bærekraftig bruk av fjorden.

To millioner mennesker bor i nærheten av Oslofjorden med gode muligheter for friluftsliv, hytteliv, båtliv, fiske og andre aktiviteter.

Oslofjorden er et av landets desidert viktigste rekreasjonsområder, målt i antall brukere.

Vi må heller ikke undervurdere betydningen av å ha et attraktivt sportsfiske og et bærekraftig yrkesfiske etter kysttorsk og andre arter i Norges mest folkerike landsdel.

Kysttorsken sliter i Oslofjorden, og det kommer stadig urovekkende rapporter om tilstanden. Venstre mener at det er viktig at vi får bygget opp igjen torskebestanden.

Oslofjorden har flere lakseelver, med Drammenselva og Numedalslågen som de to største. Numedalslågen er blant Norges beste lakseelver, og Drammenselva har et potensial for vekst i laksebestanden. Summen av all aktivitet legger press på fjorden. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en plan som skal sikre naturverdier og ivaretar det biologiske mangfoldet, samtidig som folk sikres tilgang til fjorden.

En helhetlig plan for Oslofjorden må inneholde en plan for å redusere den marine forsøplingen og forurensningen av fjorden.  Også kulturminner i og langs Oslofjorden blir en del av planen.

Det må også sørges for en bærekraftig bruk, med bevaring og gjenoppbygging av det rike biologiske mangfoldet i området.

Venstres klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, har varslet en inkluderende prosess når planen skal lages.

Vi gleder oss og håper alle aktuelle fagmiljøer og organisasjoner, næringer og brukere av Oslofjorden vil bidra i prosessen nå planen skal lages. Venstre, ved Ola Elvestuen, Carl Erik Grimstad og Abid Raja fremmet i høst et representantforslag om en helhetlig plan for Oslofjorden.

Det er bred støtte til forslaget på Stortinget, og en samlet komité støtter initiativet.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags