Det er forståelig at Frp-medlem Svein D. Norman er skuffet etter valget i Lier.

At skuffelsen skyldes Lier Venstre, er nesten fristende å ta som en kompliment.

Valgvinnerne i Lier i år var de grønne partiene Sp, Mdg og V.

Med økt makt i sentrum vil politikken presses mot midten, der hvor løsningene og flertallet ligger, slik at en grønnere, varmere og mer framtidsrettet politikk vil slå ut i blomst.

Heldigvis har alle partier fire år på seg til å gjennomføre sine valgløfter, og ikke bare to-tre uker etter valget.

Etter en uke med lange møter og mange samtaler, måtte Lier Venstre innse at Høyre, og de andre borgerlige partiene, ikke var klare for å endre på oppskriften som har vært brukt de siste 16 årene  - valgteknisk samarbeid med bredest mulig borgerlig flertall med H, Frp, Sp, V og Krf.

Lier Venstre var i valgkampen tydelige på at vi ønsket oss et blågrønt alternativ med Høyre og sentrumspartiene Krf, Sp og V.

Lier Venstre tar avstand fra Svein D. Norman sine påstander om falskhet, uærlighet og uforutsigbarhet.

Lier Venstre har tvert imot vært tydelige på våre prioriteringer før valget, og i forhandlinger i etterkant.

Teoretisk sett var det mulig å danne et flertall med H og sentrum.

Det hadde vært oppsiktsvekkende og nyskapende om samarbeidspartiene kunne enes om en felles politisk plattform.

Slik ble det ikke.

Man kan i etterkant vurdere å sutre over resultatet, eller bruke det til noe konstruktivt.

Lier Venstre velger det siste, og har informert egne medlemmer om hele prosessen i etterkant.

Arbeiderpartiet viser tydelig skuffelse fordi sentrumspartiene ikke lot seg friste av tilbudet som ble lagt på bordet.

Det får stå for deres regning.

Det tar lengre tid å bygge allianser enn en liten uke etter valget.

Når det er sagt, så foreligger det ingen avtale som binder oss politisk til enkeltsaker, så her har opposisjonen store muligheter til å vise samarbeidsvilje, og prioritere grønne verdier når det blir stilt opp mot arbeidsplasser.

Et bredt flertall koster.

Alle partier skal ha sin bit av kaka.

Venstre sikret seg to viktige posisjoner i hovedutvalgene.

Vi var tidlig ute og meldte at vi ønsket å bekle ledervervet i skole/barnehage/kultur-utvalget (SBK), og nestledervervet i Planutvalget, samt et medlem i Miljøutvalget.

Dette fikk vi.

Vi har en tøff og motivert lederkandidat til SBK-utvalget, som evner å tenke nytt og kreativt innenfor rammer som er gitt, en leder som vil mobilisere utvalgsmedlemmene til å jobbe sammen, en som tåler tilbakemeldinger og vil prioritere å være tett på, og til best nytte for alle barnehager, skoler og kulturinstitusjoner i Lier.

Lier Venstre har også en engasjert og kunnskapsrik næringspolitiker som gleder seg til å ta fatt på nestledervervet i Planutvalget.

Vedtak fra planutvalget den siste perioden bærer preg av manglende tilstedeværelse fra et miljøparti.

Venstres mandat blir å tilrettelegge for moderne infrastruktur for framtidens arbeidsplasser i Lier.

Det betyr å ta hensyn til innbyggere, ta vare på de grønne verdiene, og nedprioritere plasskrevende bedrifter med stor trafikkbelastning, men også sørge for at Lier kommune tiltrekker seg bedrifter som passer hos oss.

Vi har i tillegg et meget engasjert medlem som ser fram til å kjempe for et fortsatt grønt Lier i Miljøutvalget - en nabo til Kværner-tomta og et aktivt friluftsmenneske som har sett hvor ille det kan gå når utbyggere ikke har en dreiebok hva gjelder skikk og bruk for næringsliv i Lier.

Venstre bekymrer seg for valgoppslutningen, og størrelsen på partiet som faktisk vant valget, nemlig Sofavelgerpartiet.

Hvorfor blir så mange sittende hjemme på valgdagen?

Det mest sannsynlige svaret er trolig at disse tenker «jeg kjenner ingen av disse folkene», «min stemme betyr ingenting», «det blir jo akkurat som før likevel» eller «de fortjener ikke min stemme».

Alle ønsker å bety noe, både velgere og politikere.

Vi politikere må gjøre oss fortjent til stemmene folk gir oss.

Når fire av ti ikke avlegger stemme, så har vi et problem, og gjør vi ikke noe drastisk, så vil antallet av disse dessverre øke.

Hva skal vi så gjøre?

Lier Venstre har gått til valg på økt åpenhet, åpne og inkluderende prosesser og økt involvering av innbyggerne.

Det er viktig at velgerne vet hva vi står for, og kjemper for.

Hvordan kan velgerne vite hva vi kjemper for hvis de eneste som får vite om saken er de som sitter i kommunestyret?

Ingen posisjon er verdt en sur sild hvis velgerne snur ryggen til.

Det er vår oppgave å formidle, og da må første tiltak være økt åpenhet. 

I høstens budsjettforhandlinger kommer Lier Venstre til å være åpne og tydelige på våre prioriteringer.

Både når det gjelder retningsvalg, men også på enkeltvedtak. 

Vi mener at velgerne i Lier kommune fortjener å vite hva vi gjør for innbyggerne, for de aller svakeste, for flyktningene, for barna og ungdommene våre.

Lier kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn, det skal være en kommune med et mangfold av arbeidsplasser noen minutter unna med sykkel, en kommune du like gjerne ferierer i fordi frilufts- og kulturtilbudet er vel så greit her, og det skal være en trygg og aktiv kommune å bli gammel i.

Vi håper at en åpnere prosess hvor liunger lettere kan skille partiene, og hva de prioriterer, vil gjøre det enklere å se hva vi bidrar med.

Kanskje vinner de gode ideene da, i stedet for det politiske spillet.