Kamp mot giftig bunnstoff

Venstre-politiker Rebekka Borsch ønsker egne vaskeplasser for småbåter som vil gjøre bunnstoff unødvendig.

Venstre-politiker Rebekka Borsch ønsker egne vaskeplasser for småbåter som vil gjøre bunnstoff unødvendig. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerVenstre vil tilrettelegge for at eiere av fritidsbåter i Oslo- og Drammensfjorden slipper å måtte bruke giftig bunnstoff på båtene sine. Sverige har gått foran ved å etablere et nasjonalt nett av båtvaskeplasser som holder båtene rene og som gjør bunnstoff overflødig.

Dette bør også bli standard i Norge. Skrogvask for fritidsbåter kan bety slutten for utslipp av miljø- og helsefarlig bunnstoff i fjordene våre.

Sjøen er både matfat og rekreasjonsområde. Bunnstoff er svært giftig for livet i fjordene. Derfor har jeg fått Venstres landsstyre med på å etablere pilotprosjekter for skrogvask i Oslofjordområdet fra neste år.

LES OGSÅ: Landets ledende sykkelby

Stor skade

Miljøgifter påfører det marine liv stor skade, ved at de hoper seg opp i næringskjeden og ender opp hos folk som spiser fisk og skalldyr. Dette utgjør en reell fare for oss mennesker.

Bare i Oslofjorden forsvinner 250 tonn giftig bunnstoff i sjøen hvert år, og truer dyre- og plantelivet. Dessuten koster det både tid og penger å påføre bunnstoff på skrogene hvert år.

Venstre mener at norske myndigheter må legge til rette for å etablere båtvaskeplasser og båtspyleplasser langs hele norskekysten som gjør det mulig å velge bort bunnstoff. Samtidig bør Norge innføre en utfasing av bunnstoff.

EUs vannrammedirektiv vil uansett sette en stopper for bruk av flere av giftstoffene i dagens bunnstoff innen 2021.

LES OGSÅ: Et jordbruksoppgjør uten mål og mening

I forkant

Venstre mener Norge bør ligge i forkant av utviklingen og jobbe for å erstatte bunnstoff før det blir forbudt ifølge av EU-direktivet som også gjelder i Norge.

Jeg vil allerede i høstens budsjettforhandlinger jobbe for å sette av penger som støtter opp under båthavner som ønsker å gå foran og fase ut bunnstoff ved å tilby vaske- og spyleplasser allerede fra 2017.

Det finnes cirka 800.000 fritidsbåter i Norge. Særlig i Oslofjorden og Drammensfjorden finnes det svært mange fritidsbåter, til sammen står Øst- og Sørlandet for  75 prosent av alle båtene.

LES OGSÅ: Dyrere strøm i «rushtiden»

Fire kilo per båt

Per båt brukes det anslagsvis fire kilo bunnstoff per år. Båtpussen skaper farlig spesialavfall som slipestøv, primer og bunnstoffrester. Mindre enn 25 prosent samles opp og håndteres som farlig avfall. Venstre ønsker å fase ut miljøgiftig bunnstoff innen 2020.

Norge har alle muligheter til å bli miljøvennlig innenfor fritidsbåtbruk og bør raskest mulig etablere anlegg for vask av båtskrog og spyling av båter etter modell fra Sverige. Disse anleggene gjør bunnstoff overflødig fordi de holder båtskrog rene for rur, alger og annen begroing gjennom sesongen.

Andre meninger:

Hva er det med Høyre?

Bydeler behandles ulikt

Sparer vi på sikkerheten?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags