Viken gir muligheter

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerVenstre er et distriktsoptimistisk parti. Venstre vil utnytte de mulighetene Viken gir for at både sentrale strøk og utkantene skal vinne på endringene.

Sentrale strøk trenger avlastning og utkantene trenger vekst og utvikling.

Ved å se et større område under ett og planlegge arealer og samferdsel samlet kan vi få til mye. Vi registrer med glede at både regionrådet for Hallingdal og kommunene i indre Østfold signaliserer samme positive og offensive holdning.

Den nye situasjonen som oppstår når to fylkesgrenser nå blir borte, gir muligheter for et sømløst kollektivtilbud i hele Viken, bedre tilbud for elever i videregående skole og fagskolen, en ny næringspolitikk som bygger på de fortrinn Viken har både i naturressurser, sterke kompetansemiljøer som for eksempel på Ås og i Kongsberg, og i dagens bedrifter.

Venstre vil ha en klima- og miljøpolitikk der Viken går foran og viser vei, fordi vi med stor vekst i kollektivtrafikk og nullutslippskjøretøy og med kunnskapsmiljø og næringsliv i verdensklasse innen fornybar energi har alle muligheter til å bli en nullutslippsregion.

Mulighetene ligger der, og det er vårt ansvar å utløse dem. Senterpartiet velger i stedet å fokusere på å få avviklet Viken og håper at alt forblir som før.

Magnus Weggesrud har et innlegg i Drammens Tidende der han forsøker å svare Venstre. Han svarer imidlertid ikke ut partikollegenes påstander om at saken ikke har vært skikkelig utredet og at folk ikke er blitt hørt.

Vi viste til at få saker har hatt en grundigere utredning og flere høringsrunder enn en reformering av regionene og regionstrukturen de siste 30 år.

Han svarer heller ikke ut hvorfor Senterpartiet feilaktig forsøker å ta ekspertutvalget leder til inntekt for sitt syn på ny regioninndeling.
Han svarer heller ikke ut hvorfor Senterpartiet hopper bukk over viktige deler av historien og Buskeruds egen viktige rolle i utformingen av Vikenkartet gjennom sitt primære syn og vedtaket i Buskerud fylkesting i desember 2016 da 36 stemte for Viken og bare 7 imot.

Weggesrud argumenterer mot Viken ved å hevde at dagens fylkeskommuner fungerer meget godt som selvstendige fylker. Det er han og Senterpartiet ganske alene om å mene.

Lokaldemokratiundersøkelsen til KS for noen år tilbake viste at bare 7 % var fornøyd med dagens fylkeskommuner, 32 % ville avvikle det regionale leddet helt, 39 % ville ha større regioner, 12 % ville ha større regioner, men en større kommunereform først.
De direktevalgte fylkene som ble etablert i 1975 har mistet både oppgaver og midler. På det meste forvaltet de over 20 % av offentlige budsjetter. Nå forvalter de ca. 5 %. I samme tidsrom har staten tatt til seg en rekke regionale oppgaver og lagt dem i regionale statlige etater, direktorater og statseide foretak.

Venstre mener at det store arbeidet som nå har startet med å overføre oppgaver fra disse statsorganene til et folkevalgt regionalt organ er det motsatte av en oppsmuldring av folkestyre, og alle utredningene konkluderer med det samme som oss.

Senterpartiet hevder at fylkesveiene ute på bygda vil komme lenger ned på prioriteringslista når folkevalgte fylker nå får større myndighet over fylkesveiene. Vi i Venstre har altså større tillit til folkevalgte som skal ivareta helheten og står til ansvar i valg enn etater og etatssjefer som er pålagt å prioritere økonomiske hensyn.

Regionreformen handler ikke om å flytte streker på et kart.

Den handler om å se naturlige arbeids- og boligregioner med felles areal og transportutfordringer i sammenheng. Det er over 20 000 arbeidstakere som krysser fylkesgrensen mellom Buskerud og Akershus på vei til jobb hver dag. 20 000 mennesker som hvis de velger kollektivt, i dag må forholde seg til to eller flere kollektivselskap. Til sammenligning så er det nesten ingen slik utveksling mellom Møre og Romsdal og andre fylker, Rogaland og andre fylker og Nordland og andre fylker.

Ren overflytting av makt fra fylkesmannen til fylkeskommunen fordrer selvsagt ikke flere stillinger.

Det er i praksis å flytte ansatte fra fylkesmannens avdelinger over til fylkeskommunen. Oppgavemeldingen har som mål at alle de 4 700 årsverkene som lå i Hagen-utvalgets anbefaling skal overføres, men de må selvsagt utredes og forberedes før en overføring kan vedtas. Disse årsverk kan da ikke lenger sentraliseres fra regionene og til Oslo slik det har skjedd de siste 40 år – uansett regjering. Senterpartiet arbeidet i Stortinget for flere oppgaver allerede nå. De burde derfor med stor entusiasme arbeide for mulighetene Viken gir i stedet for å arbeide for å reversere reformen.

Vi i Venstre gleder oss til å samarbeide med alle partier som vil gi flere oppgaver og mer makt til folkevalgte i fylkene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags