I likhet med Lundteigen så har Miljøpartiet De Grønne og undertegnede stemt imot etablering av det nye Viken. Vi mener Viken bør deles i to, i ett fylke øst for Oslofjorden og ett vest for Oslofjorden. Dette forslaget fikk kun våre egne stemmer i fylkestinget.

Vi har altså blitt nedstemt av de andre partiene og det er nå investert millioner av kroner og masse menneskelige ressurser i å danne det nye fylket Viken. Mot vår vilje.

Det er etablert arbeidsgrupper, folk har sagt opp jobben, andre har fått ny jobb og administrasjonen i de tre fylkene har lagt betydelige ressurser på å få det hele på skinner. De politiske partiene har lagt ned sine fylkeslag og startet nye.

Som politisk parti bør man ha større visjoner enn hvor kommune og fylkesgrenser skal gå. Det gjelder både tilhengere og motstandere av regionreformen.

LES OGSÅ: «Vi stemte imot, men lagde ikke nok opptøyer» 

Regionreformen har vært et elendig stykke arbeid av den sittende regjeringen og det store ansvaret må hvile på Venstre, men også KrF som jo er de som har brent mest for denne reformen. Regionreformen er vedtatt på Stortinget med ett bredt politisk flertall hvor de fleste partier er med. De Grønne har ikke vært med på prosessen opp mot dette vedtaket og har ikke styrt gjennomføringen av det.

Det er et tankekors at man nå har kommet så langt at det er vanskelig å snu uten store negative konsekvenser for over 10000 ansatte i region Viken.

Når politiske partier bruker hoveddelen av sitt fokus på å trenere og ødelegge andres forvaltningsreformer slik Lundteigen foreslår i DT at man skal gjøre, oppnår man kun en ting: De politiske og administrative ressursene søles bort og det går ut over satsing på skole, klima og miljø samt langsiktig politisk planlegging.

En valgkamp i Norge er etter hvert tappet helt for politiske visjoner og store tanker for fremtiden.

Valgkamper er redusert til krangling over hvor offentlige kontorer skal ligge eller mer eller mindre minimale endringer av offentlig forvaltning og organisering.

Det er en pusledebatt om puslesaker, -en debatt som gagner partier som er mer opptatt av plassering av offentlige kontorer enn hva vi skal bruke de til.

Vi har svært kort tid og vi må snu utviklingen nå for å hindre en fatal global oppvarming. En oppvarming som kan redusere matproduksjonen og sparke beina under selve eksistensgrunnlag vårt. Nei, ikke store ord fra en politiker på jakt etter velgere, men omtrent ordrett det klimaforskerne sier.

Da bør partiene løfte hodet sitt opp fra smørkjerna og se muligheter - uansett hvordan det regionale kartet er skrudd sammen.

Lundteigen vet han kan skaffe velgere på mistro og dommedagsprofetier om regionreformen og kommunereformen. Men vi bør ha mer fornuftig å holde på med. Senterpartiet er partiet som er fanatisk opptatt av å ikke flytte kommune- eller fylkestingsgrenser. De Grønne er partiet som vil jobbe for politisk gjennomslag for sine kjernesaker uansett hvordan fylket eller kommunen skrus sammen.

Klimakrisen er for viktig til at sveiseblinde politikere som Lundteigen skal få styre den lokalpolitiske debatten.

Politikk er ikke bare grenser, fylker og kommuner. Politikk er å ønske å endre å ha en visjon om hva man vil med samfunnet.

Ja til opprør, men opprøret bør handle om klimakrisen - ikke regionreformen.

LES OGSÅ: