Det har lenge vært et ønske om en ungdomsskole på Åskollen. Det var en flott tanke den gangen det ble fremstilt som nødvendig for å dekke et behov. Nå viser fakta at det ikke er tilfelle.

Tall fra den siste skolebehovsanalysen viser en kraftig nedgang i antall elever de nærmeste årene. Som en følge av denne nedgangen vil Marienlyst ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot alle elever fra Åskollen lenge før en ny ungdomsskole kan stå klar.

Det er viktig å skille mellom ønsker og behov. Kommunen har ikke ubegrenset med midler. Sløses det med midler for å innfri ønsker på et område så må det kuttes på andre områder hvor det er reelle behov. Det vurderes allerede nedleggelse av barnehager og skoler andre steder i kommunen.

Det fremstår som fullstendig meningsløst at det samtidig planlegges en ny ungdomsskole på Åskollen.

LES DT-KOMMENTAR OM SKOLEDEBATTEN:

Les også

Det måtte altså en 19-åring til før de voksne turte å si hva de egentlig mener

Ungdommene skal utvikle seg fra barn til unge voksne i den tiden de tilbringer på ungdomsskolen. De både ønsker og trenger nye impulser og et nytt miljø. Det vil de ikke få på en ungdomsskole hvor de kun skal gå sammen med de samme elevene som de allerede kjenner fra barneskolen og i en bygning som ligger på akkurat samme sted som barneskolen.

Det er mange som ivrer etter å stikke spaden i jorda. Kan tiden være moden for å stikke fingeren i jorda og forholde seg til fakta?

  • Det er ikke midler til en ny ungdomsskole på Åskollen.
  • Det er ikke behov for en ny ungdomsskole på Åskollen.
  • Ungdommene ønsker ikke en ny ungdomsskole på Åskollen.

Om vi ikke klarer å forholde oss til fakta, kan vi i det minste lytte til ungdommene?

Innlegg i debatten om ny ungdomsskole på Åskollen:

Les også

Jeg ville stemt NEI i CAPS LOCK 365 dager i året til en ungdomsskole her på Åskollen

Les også

I verste fall kan en ny ungdomsskole på Åskollen føre til at Galterud må legges ned

Les også

Politikerne har fattet rett vedtak. Det må bygges ny ungdomsskole på Åskollen

Les også

At byggingen av Åskollen ungdomsskole trekker ut i tid er en varslet situasjon

DT-LEDER i SKOLDEBATTEN:

Les også

Politikerne tør ikke si nei til ny skole på Åskollen. Dessverre