DRAMMEN: Det smertet langt inn i Høyres Hus da partiet mistet makta ved valget for tre år siden etter en sammenhengene «regjeringsperiode» på 16 år.

Derfor er partiet offensive når de nå tar sikte på å slå kloa i ordførerklubba neste år. De utpekte sin ordførerkandidat allerede før sommeren, og onsdag startet Erna Solberg en landsomfattende turné med et besøk i Drammen.

Der møtte hun blant annet ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen, og han fikk raskt både instruksjon og gode råd fra Solberg – som kanskje er norgesmester i hvordan man møter både mannen i gata og pressen.

Bevisst taktikk

– Du må stå ved siden av meg. Dette er ordførerskolen, sa Solberg til en litt beskjeden Hermansen som «gjemte» seg blant tilhørerne og pressekorpset som samlet seg rundt den tidligere statsministeren.

Hermansen ble nominert som Høyres ordførerkandidat allerede i mai, og taktikken til partiet er klar: Han skal få tid på seg til å markere seg, bli synlig og kjent blant innbyggerne i kommunen før valget neste høst.

– Dette er en bevisst taktikk. Spesielt for nye ordførerkandidater er det viktig å bli godt kjent i lokalmiljøet før valget. Så mitt råd til deg er å komme deg ut og møte folk, og husk at du må være synlig i hele den nye kommunen. Det er veldig viktig, sa Erna.

Må brukes mer

Grunnen til at Solberg la turen innom Drammen – ved siden av å kaste glans over ordførerkandidaten – var for å se på et boligprosjekt i sentrum, der boligbyggelaget USBL har satt av seks leiligheter hvor de som har problemer med å skaffe nok egenkapital kan benytte seg av «leie-til-eie».

Med den ordningen leier man leiligheten i inntil fem år, før man kjøper den til opprinnelig pris. På den måten kan man få med seg en eventuell prisøkning, som kan regnes som egenkapital når man kjøper leiligheten.

– Dette er et veldig bra tiltak for å hjelpe unge eller andre med finansieringsproblemer inn i boligmarkedet, og vi mener at dette er en ordning som må brukes mer, sa Solberg.

Hun ønsker at kommunen kan få muligheten til å sette dette som betingelse i utbyggingsprosjekter, der en viss andel av boligene øremerkes til denne eller lignende ordninger.

Stemte mot

Drammen Høyre stemte imidlertid mot et forslag om å utrede det som blir omtalt som «den tredje boligsektor» da kommunens temaplan for boligutvikling var oppe til debatt i fjor.

Den tredje boligsektor blir definert som en mellomting mellom offentlig og privat sektor på boligmarkedet, hvor blant annet leie-til-eie blir sett på som en mulig metode for å gjøre det lettere for nyetablert, unge og andre med økonomiske utfordringer å komme inn på boligmarkedet.

Høyre vil imidlertid ikke gå med på at leie-til-eie er en del av den tredje boligsektor.

– Den tredje boligsektor er et Rødt og SV-konsept hvor man vil prisregulere markedet. Da får vi i Høyre piggene ut. Det er bra med nye finansieringsordninger, men vi må passe på at vi ikke ødelegger markedet, sier Kjell Arne Hermansen.

Viktig med boligbygging

Har ser ikke bort fra at kommunens eget eiendomsutviklingsselskap kan bli viktig i jobben med å gjøre det lettere for drammenserne å komme seg inn på boligmarkedet.

– Vi som politikere kan sende signaler om at vi ønsker en viss andel leiligheter med alternative finansieringsordninger i prosjekter der kommunen selv er involvert. Men alt må skje på markedsmessige vilkår, understreker Hermansen.

Erna Solberg understreket at det er viktig at Drammen er offensive på boligbygging, og at kommunen også tenker på de med lavere inntekt.

– Drammen er en by med en stor andel familier med dårlig økonomi som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Jeg har selv møtt barn som har flyttet flere ganger i løpet av et skoleår. For denne gruppen er det viktig at vi klarer å skape stabilitet. Vi ser at mange betaler mer i leie enn det et boliglån ville kostet, men de får ikke lån fordi de ikke har nok egenkapital. Da kan ordninger som leie-til-eie være et viktig verktøy, mener Solberg.