Fra og med 21. juni klokken 15 vil ikke politiet lenger være bevæpnet i sin daglige tjeneste.

Politiet har siden november 2020 vært midlertidig bevæpnet grunnet vurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om terrortrusselen mot Norge. Førstkommende mandag avslutter derimot politiet den midlertidige bevæpningen.

− I den siste trusselvurderingen vi har mottatt fra PST fremgår det at den skjerpede terrortrusselen har avtatt. Med en redusert terrortrussel bortfaller også politiets hjemmelsgrunnlag til å opprettholde en midlertidig bevæpning av mannskapene våre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

− Det er vanskelig å forutse hvordan trusselbildet vil utvikle seg, men når det ikke lenger anses som en skjerpet trusselsituasjon må tiltaket med midlertidig bevæpning opphøre. Situasjonen kan imidlertid endre seg på kort tid, og politiet er forberedt på å raskt tilpasse seg endringer i trusselbildet, sier hun.

Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, men har lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy og kan bevæpnes i forbindelse med konkrete oppdrag ved behov.

− Det er en grunnleggende holdning i hele politiet å utøve minst mulig makt, og at bruk av skytevåpen skal benyttes som siste utvei, uttaler Bjørnland.

(©NTB)