Jeg kom i skade for å assosiere elvefestival-atferden til Drammens kommuneoverlege med en «sheriff på byen» i en kommentar til sak i DT.no (24.08.21), og registrerer at noen mener dette var respektløst. Som en av arbeidsgivers representanter ser jeg at denne kommentaren, hvor jeg riktignok også delte ut tydelig ros til samme person, fortjener en presisering.

John David Johannessen har vært Drammens egen «sheriff» – i pandemihåndteringen. At Drammen har klart seg helsemessig så bra gjennom det siste halvannet året er mye på grunn av hans ledelse. Ut fra målet om å redde liv og beholde tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet så er det vanskelig å se at noen andre kunne gjort en bedre jobb i denne stillingen.

Det er likevel mange i Drammen som har lidd hardt under pandemitiltakene, deriblant kommunens opplevelsesbaserte næringsliv. Vi i Venstre har flere ganger ytret vår skepsis mot noen av koronabeslutningene hvor vi mener at relevant næringsliv og frivillighet har blitt rammet uforholdsmessig hardt og tilsynelatende vilkårlig.

Det var riktignok ikke å forvente at kommuneoverlegen skulle sikre ekspertkunnskap om næringslivets behov i smittevernledelsen. Leger studerer ikke på handelshøgskolen. Derfor mener vi en viktig lærdom til den nasjonale evalueringen av pandemien må bli at kommunenes smittevernledelse i fremtiden må suppleres med fagfolk fra et bredere spekter av profesjoner, deriblant bedriftsøkonomi, for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag ved (gud forby) neste korsvei.

Det er likevel å forvente at kommunens ansikter utad behandler aktører som har blødd hardt økonomisk (og helt sikkert psykisk) under pandemien med den største mulige respekt såfremt det er mulig. Skildringene fra smittevernrunden under Elvefestivalen tyder ikke på at det er denne respekten byens uteliv ble møtt med.

Jeg reagerte ekstra sterkt på denne saken fordi jeg selv har drevet utested og restaurant og dermed også har litt erfaring med tilsyn og kontroll. Det har blitt noen besøk fra det offentlige i løpet av et par tusen driftsdager og litt over tusen arrangementer.

Men, ikke én eneste gang kan jeg erindre at skjenkekontroll, arbeidstilsyn, brannvesen, politi eller andre myndigheter har valgt å ta en opphetet konfrontasjon med stedets representant foran gjester. Kutyme skal være å ta en rolig samtale på tomannshånd i et egnet rom, skjermet fra gjester og forstyrrelser, med påfølgende skriftlig dialog.

Å få offentlig kritikk fra myndighetene foran dine egne gjester må oppleves ydmykende, og ikke minst urettferdig etter å ha stått i dritten gjennom så lang tid som utelivet vårt har. Dialogformen er sannsynligvis heller ikke særlig konstruktiv.

Sanksjoner fra tilsyn, det være seg prikker på skjenkebevilling eller surt fjes fra Mattilsynet, skal ilegges etter grundig overveiing – ikke som trusler over bordet om bøter og fengsel, slik en av DTs kilder skildrer (og som jeg tilla «ville vesten»-assosiasjoner i min kommentar).

Utelivet i Drammen kjennetegnes av profesjonalitet og tæl. Puber og restauranter i vår kommune har gjennomgående gode rutiner, og er innforstått med at de skal tåle tilsyn og kontroll.

La oss behandle dem med den respekten de fortjener på vei ut av en knalltøff periode.

Og la oss hylle kommuneoverlegen for sin helhetlige koronainnsats – uavhengig av en enkelthendelse.