Minneord - Karin Mathisen

Karin Lagerqvist Mathisen.

Karin Lagerqvist Mathisen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I mange år arbeidet hun ved Drammen bibliotek. Hun var meget belest og var en god rådgiver for alle låntakere.

DEL

Karin Mathisen (Lagerqvist) er død 90 år gammel. Derved har Drammen mistet en aktiv samfunnsborger, som gjennom et langt liv har betydd mye for både enkeltmennesker og samfunnsutvikling.

Karin Mathisen vokste opp i Drammen, men tilbrakte en del ungdomsår i Oslo da familien var flyttet dit. Hun utdannet seg som bibliotekar, giftet seg med Edin Mathisen og etablerte seg i Drammen, hvor hun fikk fire gutter og et travelt arbeidsliv.

Hun gjorde seg positivt bemerket gjennom sitt arbeid som leder av film- og billedarkivet i NRK (1968-1976). I mange år arbeidet hun ved Drammen bibliotek. Hun var meget belest og var en god rådgiver for alle låntakere.

Senere ble hun biblioteksjef i Kongsberg et par år. Deretter vendte tilbake i Drammen hvor hun fikk jobben som kommunearkivar.

I tillegg til familie og jobb engasjerte Karin seg i politisk virksomhet. Hun ble leder av Drammen Venstre og representerte en periode Venstre i Drammen bystyre.

Gjennomgangstrafikken i Drammen var et felt som opptok henne spesielt. Hun engasjerte seg sterkt i Trafikkaksjon Drammen og ble en ivrig forkjemper for veitunnel gjennom Bragernesåsen og tunnel under Drammenselven. Ikke dobbelt motorveibro. Hennes engasjement her førte til at hun sluttet seg til Drammens Byliste, som hun deretter kom til å representere i Drammen bystyre.

Alltid engasjert – og aldri redd for det arbeidet som oppgavene medførte. I lang tid var det hun som drev Bylista med utredninger og korrespondanse.

I tillegg til det politiske arbeidet brukte Karin mye tid på foreninger. Hun stekte vafler og hjalp til på søndager ved museet på Bragernesåsen. Strømsø menighet fikk også stor nytte av Karins arbeidslyst. Hun var aktiv i å planlegge hyggemøter, og hver tirsdag var hun aktiv på kjøkkenet og smurte smørbrød til de populære møtene.

Andre foreninger som nød godt av hennes engasjement var Folkeakademiet, Foreningen Norden, Drammen Historielag og Arkivarforeningen.

I tillegg til alt dette hadde Karin gjennom år en del eldre venner hun var regelmessig innom og leste høyt for. Hun drev lesesirkler og sparte seg aldri.

Karin alltid gjestfri, blid, nysgjerrig og full av meninger (ofte sterke) – en skikkelig samfunnsborger er nå gått bort. Hun vil bli savnet av de mange som kjente henne.

LES FLERE MINNEORD HER

SØK I DØDSANNONSENE HER

 

Artikkeltags