De skal ha for evnen tilå holde liv i håpet, aksjonsgruppa som vil ha tilbake Nedre Eiker.

Sist uke hadde de trommet sammen til folkemøte i samfunnshuset i Mjøndalenfor å mobilisere til videre kamp for gjenoppretting av Nedre Eiker som selvstendig kommune.

Fra før har de samlet over 1200 underskrifter i et innbyggerinitiativ. Misnøyen mot storkommunen gjødsles jevnlig på Facebook-siden For Nedre Eiker, og etter oppmøtet i samfunnshuset å dømme er skilsmisseviljen høyst levende.

Det var ikke akkurat «generasjon prestasjon» som fylte opp seteradene i samfunnshuset denne kvelden.

Her satt de som mener at alt var bedre før. De som er immune mot påminnelser om at Nedre Eiker har vært mer inne enn ute av fattigdomslista Robek de siste tiårene, var også der. Og de som kun har én forklaring på lokalsamfunnets små og store utfordringer, nemlig kommunesammenslåing.

Ordføreren om misnøyen: – Vi har vært altfor dårlig i kommunikasjonen

I en spørreundersøkelse Drammens Tidende gjorde før sommeren sa over 60 prosent i den tidligere kommunen at de vil ha Nedre Eiker tilbake,en økning fra tidligere undersøkelser.

Men misnøye er ikke nok for å få tilbake Nedre Eiker. Det er i beste fall naivt å tro at Kommunaldepartementet vil slippe til argumenter av typen «innbyggerne er ført bak lyset».

Derfor var Per Olaf Lundteigens (Sp) appell til forsamlingen i Mjøndalen mest av alt en realitetsorientering mer enn et ubetinget heiarop.

– Hvis dere skal lykkes, er det viktig ikke å rushe fram og gjøre noe overilt. Dere må samle en gruppe ressurspersoner med bred kunnskap og tillit i befolkningen og gjøre en grundig jobb. Dere må utrede saken skikkelig og skaffe svar på alle de motargumentene dere vil møte, sa Lundteigen til forsamlingen.

Selv om Drammen Sp slett ikke har oppløsning av Drammen som fanesak nå, mener Lundteigen det fortsatt er muligheter – mest av alt på sikt. Det handler bare om å mobilisere nok støtte på grasrota. Og gjøre en grundig jobb.

Blir det folkelige presset stort nok, kommer Senterpartiet til å bistå, skal vi tro Lundteigen. Han kan nå ikke by på mer enn vage løfter så lenge hans egen regjering har satt en tydelig strek for flere kommunereverseringer. Fristen for å søke om fast track til oppløsning er ute, og veien via innbyggerinitiativ til full skilsmisse kommer til å bli utrolig lang og krevende.

Det er bare Frp, og delvis Rødt, som inn mot neste års lokalvalg søker fiskelykken blant misfornøyde velgere i Nedre Eiker. Rent taktisk kan det være lurt, for følelsene rundt kommunesammenslåinger har vist seg å være sterke.

Men noe politisk flertall for oppløsning skal man se langt etter i Drammen. Trolig blir drømmen knust allerede i høst når spørsmålet kommer opp på det politiske sakskartet.

Høyre, som Frp skal samarbeide med hvis det blir maktskifte etter neste års valg, har allerede sagt blankt nei. Og selv om Ap ikke har bestemt seg, blir nok konklusjonen nei også der.

Utfordringen for Høyre – og ikke minst Ap som sitter med en ordfører fra Mjøndalen – blir å overbevise en stor andel velgere i Nedre Eiker om at «prosjekt oppløsning» er dødfødt. At det er mer fruktbart for alle å se framover, bygge videre på det man tross alt har, og skape et Drammen som alle kan være stolte av.

Det motsatte, som aksjonsgruppa i Nedre Eiker har drevet med i lang tid, er bare ødeleggende. Det forsurer arbeidsmiljøer i kommuneadministrasjonen, bidrar til steile fronter i politikken og unødige maktkamper, med den konsekvens at dyktige folkevalgte slutter i politikken.

Drammen har nok av utfordringer å løse om man ikke også skal krangle om gamle kommunegrenser og snøen som falt i fjor.

Aksjonsgruppa For Nedre Eiker bør derfor ta oppfordringen til Lundteigen og enten steppe opp gamet eller legge ballen død. Helst det siste.