Regjeringen har bestemt at innføring av ny nettleie, som er en del av strømregningen, skal utsettes på ubestemt tid. Dette er fornuftig da mange nå har problemer med de høye strømutgiftene.

Dette gir også anledning til å spørre om denne nye avgiften er noen god idé. Nettselskapene, som ønsker denne nye avgiften, sier at den vil føre til at forbrukerne fordeler sitt strømforbruk utover døgnet.

Men hvordan skal vi gjøre det? De fleste husholdninger er bundet av forhold som de ikke har kontroll over arbeidstid, skole med mer. Jeg velger å ta utgangspunkt i vår situasjon:

  1. Middag lages etter at jeg har kommet hjem fra jobb, og det kommer vi til å fortsette med.
  2. El-bilen lades om natten etter klokken 22:00, og det kommer vi til å fortsette med.
  3. Vaskemaskiner bruker vi om dagen, og det kommer vi til å fortsette med.

Bruk av vaskemaskiner om natten er brudd på forsikringsvilkårene, hvor det står at de kun skal brukes under tilsyn. Dette vil også utsette familien for fare dersom det skjer noe mens vi sover.

Mitt spørsmål til nettselskapet er: Hvilket strømforbruk vil dere vi skal flytte på?

Prisøkningen skulle skje ved at forbruket den timen i måneden vi bruker mest, legges til grunn for prisen. Jeg regner med at den timen i måneden med høyest effekt er når vi lader El-bilen. Hva vi gjør alle de andre timene i den måneden er dermed uten betydning.

Mitt neste spørsmål til nettselskapet er: Hvilke strømforbruk tror dere vi forbrukere vil flytte på når det uansett er uten betydning for nettleieprisen (elbilen vil alltid trekke høyest effekt).

LES OGSÅ: