Et foreldrepar har i årevis forsøkt å få hjelp fra skole, politi, barnevern, PPT og andre hjelpeinstanser, men har opplevd at de ikke har fått den hjelpen som trengs for å beskytte sønnen mot mobbing.Ifølge faren er sønnen sterkt preget etter år med mobbing. Han har blitt innesluttet og tilbaketrukken. Han har sluttet å spise og blitt svært tynn. Det er forferdelig vondt å se.

- Jeg føler meg maktesløs, sier faren.

Denne saken mener jeg er kritikkverdig ensidig fremstilt av Drammens Tidende.

LES SAKEN HER

I stedet for å sette et grundig søkelys på det «offentliges» involvering og tydeligvis fullstendige svikt i saken, er den fortvilte faren hengt ut til de grader, først på nesten hele avisas forside den 22. mai 2023, deretter over to fulle sider inne i avisa. Det er litt for tydelig hvem som har avisens fulle, ukritiske sympati.

Hva som står på trykk i avisa har en betydelig påvirkningskraft. Jeg synes det er kritikkverdig at Drammens Tidende til de grader prosederer mobbernes sak før det er falt dom i saken.

Det forhold at aktor ikke ser noen formildende omstendigheter i saken synes jeg er merkelig og forstemmende å lese.

Mine tanker og min fulle sympati går til den fortvilte faren som har prøvd å beskytte sønnen, som han over tid har sett blir mer og mer ødelagt av mobbing. Mobberne har jeg, i motsetning til avisen, ingen sympati for.

Nyheter fra Drammens Tidende