– Skal vi ta ballen eller gi en utfordring tilbake?

Spørsmålsstiller denne fredag formiddagen var drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap), som sitter med lederklubba i ATM-utvalget (areal-, transport- og miljøutvalget) i Buskerudbyen. Hun hadde tidligere i uken hisset seg kraftig opp over siste nytt fra samferdselsdepartementet, og ønsket nå å rådføre seg med ordførerkollegaene i Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.

Hvordan er det lurest å reagere: Være lydig og grei eller yppe tilbake?

Årsaken til den potensielt dårlige stemningenvar at statssekretær Ingelin Noresjø(KrF) hadde gått ut i Drammens Tidende og etterlyst en langt større iver fra Buskerudbyen om å melde seg på i kampen om byvekstavtaler. Hun mer enn antydet at ambisjonen om å få ned biltrafikken uten bommer er urealistisk. Dessuten at det vil være urettferdig overfor de andre byene at drammensregionen får særbehandling.

Tydeligere kan det ikke formuleres fra politikermunn.

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) forsøkte likevel å bagatellisere det hele. Hun mente at statssekretærens uttalelser umulig kunne være annet enn en «tilfeldig sleivkommentar» i et møte. Men det var nettopp det det ikke var. Beskjeden fra departementets politiske ledelse var et nøye planlagt utspill, og ble tydelig og utfyllende repetert på et digital folkemøte i regi av Venstre og KrF mandag kveld.

Derfor skulle det bare mangle om ikke den politiske ledelsen i Buskerudbyen responderte positivt på statssekretærens invitt, uansett hvor provoserende den måtte virke.

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sands (Ap) anbefaling fikk i så måte en forløsende effekt på ordfører-kvartetten : – I den situasjonen vi er, har vi alt å tjene på å beholde statssekretærens godvilje. Vi ber jo om spesialbehandling, så vi bør ikke være for krasse i formuleringene her, men sørge for en hyggelig og god dialog.

Hun minnet møtedeltakerne om budskapet de fikk fra departementet i fjor høst: At Buskerudby-modellen slett ikke ville bli noen «walk in the park».

Sp-ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker omfavnet derfor også ideen om dialog:

– Ja, hvis vi er så heldige å få til et møte med statssekretæren og godsnakke med henne, så er det jo fint.

Han brant forresten inne med et ekstraspørsmål: Om noen i det hele tatt kan nekte Buskerudbyen deltakelse i det gode byvekstavtale-selskapet så lenge man kan dokumentere at man når nullvekstmålet.

Vel, det er ingen menneskerett å bli beæret med verken byvekstavtaler, samferdselsprosjekter eller bommer, uansett hvor lite vekst man klarer å regne seg fram til. Og uansett hvor gode argumenter man måtte ha, er det til syvende og sist staten som avgjør skjebnen til Buskerudbyens utradisjonelle planer. Det er som kjent nok av andre byer som er villige til å sette opp bommer for å få kloa i de ti milliardene som skal fordeles gjennom byvekstavtale-ordningen.

Men i ATM-utvalget lar man seg ikke skremme av konkurranse. At noen ligger foran i løypa er bare naturlig og kan snarere være en fordel med tanke på læring og videre strategiarbeid, mente Hans Petter Christensen. Han er nyansatt som daglig leder i Buskerudby-sekretariatet med lang fortid som rådmann i Lier. Han minnet om at nullvekstmålet handler om hva kommunene er villige til å gjøre selv. «Hvor offensive vi ønsker å være».

Hodene på Teams nikket fornøyde. De hadde akkurat vedtatt at de skal gå videre med plan A, en byvekstavtale uten bompengeinntekter og uten investeringer til store veiprosjekter. Det ligger altså an til «en nøktern, men målrettet, effektiv og innovativ satsing», ifølge sakspapirene. Og at Buskerudbyen blir en «turbo» på allerede igangsatte aktiviteter i kommunene, som elferjer og elbusser.

Trua på prosjektet kan i alle fall ingen ta fra dem. Ikke engang en realist av en statssekretær.

Monica Myrvold Berg ønsket imidlertid å ta litt selvkritikk på vegne av Buskerudbyen, for å ha sagt til Drammens Tidende at hun var irritert og provosert av statssekretæren.

– Men jeg liker å være tydelig, la hun til.

Og begynte på oppsummeringen:

– Vi ber jo ikke om spesialbehandling. Vi forholder oss til målet, men velger å gå veien litt annerledes. Vi vet at det ikke blir en walk in the park, men at vi kan gå andre veier og likevel komme til målet. Da inviterer vi til dialog, en rasteplasspause og tar en oppsummering og prat.

Det er ikke sikkert statssekretæren er enig i at det er en rasteplasspause Buskerudbyen trenger nå. Hun hadde nok mer sett for seg en walk in the park.

Les også:

Les også

Sorry, men dette kan gå skikkelig galt