Odd-Andre Karlsen fra Unge Høyre skrev følgende i Drammens Tidende: «Det må bli Viken eller ingenting. Å reversere sammenslåingen er en dårlig ide». Det er ikke en dårlig ide. Tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold, mot innbyggernes og fylkesstyrenes ønske, var derimot en dårlig ide.

At Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennom Hurdalsplattformen ønsker å sette i gang en prosess om å avvikle Viken dersom fylkesstyret vedtar det, er ikke dårlig politikk. Det er politikk som lytter til de folkevalgte i fylket, og dermed også til innbyggerne det gjelder.

Videre er det interessant at Karlsen hevder at fylkesnavn er så uviktig at det for hans del kan hete både Viken, Buskerud eller Mordor, når Høyre ville bruke flere hundre millioner på å tvinge Buskerud inn i Viken.

Hensikten med ett fylke er at det er nært nok folket til å forstå de lokale behovene, men samtidig se hele regionen. Fylket skal skape felles spilleregler, og sørge for at staten, kommunene og andre aktører spiller på lag. De har ansvar for blant annet utdanning, næringsutvikling, folkehelse, byplanlegging, kulturminner og samferdsel.

I et fylke med over 1,2 millioner innbyggere blir det vanskelig for politikerne å forstår de ulike behovene til kommunene. Halden og Hemsedal har forskjellige utfordringer og interesser. Koronapandemien viser tydelige hvor upraktisk storfylket Viken er. Som følge av høyt smittetrykk i Nordre Follo kommune, måtte Hallingdal stenge ned under høysesongen. Næringslivet i Hallingdal tapte hundretusener av kroner på dette.

Karlsen ønsker seg mindre byråkrati, men med Viken har det blitt mer administrasjon, økt reising og flere heltidspolitikere. I tillegg har Viken en annen geografisk inndelingen enn både statsforvalteren, heimevernet, politiet, stortingsvalgkretsen og helsesektoren. Om begrunnelsen var at man skulle ha mer enhetlig organisering av staten og offentlig sektor, er det ingen av de nevnte sektorene over som har felles inndeling.

Storfylket fører til at mange av sakene i fylkestinget blir store og omfattende, og nærheten til sakene blir borte. Mindre saker, som dårlig internettkvalitet på videregående skoler, faller bak i køen blant større og mer omfattende saker.

Monsterfylket Viken har ingen klare fordeler, men mange ulemper. En oppløsning av Viken er en seier for sunn fornuft og demokratiet.

DEBATTEN OM VIKEN:

Les også

Er Viken-oppløsning viktigere enn gode skoler og en bærekraftig utvikling?

Les også

Mange prøver å underminere valgløftet om å oppløse Viken

Les også

Om feilaktige vedtak ikke kan omgjøres, svekker det politikernes anseelse

Les også

Å la Viken fortsette vil bli dyrere enn å oppløse

Les også

12.000 ansatte i Viken er en kasteball i et senterpartishow

Les også

Er det grunn til å tro at veiene og de videregående skolene blir bedre hvis Viken deles opp?

Les også

Valgkampløftet om Viken er et valgkampløfte om å kaste penger ut av vinduet

LES OGSÅ: