(Siste)

Når du tar drosje, skal du uoppfordret få vite hva som er prisen for turen før den starter. Slik blir det om regjeringen – og Forbrukerombudet – får det som de vil.

Vanskelig å vite

Passasjerene skal ha også ha krav på mer informasjon om priser på nettet så vel som på skilt og oppslag på større holdeplasser. Det same skal gjelde inne i bilene. Og når turen er slutt, skal kunden få en spesifisert regning – uten å ha bedt spesielt om det, mener Forbrukerombudet.

– Slik prisene er presentert i dag, er det vanskelig å vite hvor mye det koster å ta en taxi. Det er også for vanskelig å sammenligne prisene mellom de ulike selskapene, sier fagdirektør Jo Gjedrem.

Laveste pris

Regjeringen har foreslått å endre måten man presenterer taxipriser på. Hensikten er å legge til rette for mer konkurranse i drosjenæringen. Pristilbudet skal regnes ut fra den reiseruten passasjeren ber om.

Samtidig skal det være obligatorisk å bruke taksameter. Når turen er over, skal passasjeren betale den laveste prisen med det første pristilbudet og beløpet på taksameteret som sammenligningsgrunnlag. Forslaget er et av flere i en høringsrunde om endringer i drosjereguleringen.

Ny tjeneste

Forbrukerombudet har i sitt høringssvar bedt Samferdselsdepartementet om å se på hvilke rettigheter kunden skal ha dersom drosjenæringen bryter de nye kravene til forskriften. Regjeringen blir også bedt å om å vurdere en tilrettelegging av en tjeneste som sammenligner priser.

– Med en slik tjeneste blir det mulig for forbrukerne å sette seg inn i prisforskjeller på forhånd og velge den drosjen som er billigst, sier Jo Gjedrem. (ANB)