DRAMMEN: Som en av ti norske rideklubber mottok Drammen og Omegn rideklubb 100.000 kroner lørdag kveld. Sjekken ble delt ut av Gjelsten Holding AS, som i 2019 inngikk en stor samarbeidsavtale med Norsk Rytterforbund (NRYF).

Det er den enorme frivillige innsatsen som nå hedres, og vi håper stipendet vil inspirere og motivere til utvikling av ryttersporten, sa Tore Sannum, president i NRYF under lørdagens happening.

Avtalen innebærer at hele ti millioner kroner skal deles ut i form av ti årlige stipender på 100 000 kroner, i løpet av ti år til norske rideklubber. Dette skal være den største Norsk Rytterforbund noen gang har inngått.

Drammen og Omegn rideklubb var altså en av de første ti rideklubbene som ble plukket ut til å motta Gjelsten-stipendet.

Ønsker Nord-Europas beste rideanlegg

Klubbens leder Ola Stokke fortalte under arrangementet om sine store planer for hjemmeanlegget på Linnesvollen. Anlegget har de siste årene blitt betydelig oppgradert, men har ifølge Stokke fortsatt forbedringspotensiale.

– Dette stipendet betyr at vi kan fortsette utviklingen av et anlegg som er i ferd med å bli et av Nord-Europas beste, sa Ole Stokke.

Drammen og Omegn Rideklubb er en av Norges aller eldste rideklubber og har nærmere 400 medlemmer.

101 søknader

Under søknadsprosessen måtte juryen gå gjennom 101 søknader for å velge ut årets mottakere. Juryen besto av Bjørn Rune Gjelsten fra Gjelsten Holding AS, NRYFs visepresident Ingvild Østli og generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Uttdelingen ble åpnet med en tale av president Tore Sannum. Han påpekte at ryttersport er en voksende gren i norsk idrett.

– At Gjelsten Holding AS så helhjertet støtter opp om sporten vår, håper vi bidrar til at også andre ser hvordan ryttersporten er i ferd med å etablere seg om en av de virkelige store idrettene i Norge, slik den også er i mange andre land, sa presidenten.