Drammen ble akkurat kåret til årets kulturkommune i Norge, jeg velger å se dette som positivt for videre arbeid i Nye Drammen. Vi kommer ikke til å hvile på laurbærene. Mye kan bli bedre, kultur er viktigere enn noen gang. Det er oppnådd økt fokus og oppmerksomhet, og det vil vi bruke til å gi kulturen et ytterligere løft.
 

En av grunnene til at jeg gikk inn i politikken i 2015 var et ønske om å bedre rammevilkårene for alle kulturaktørene i kommunen, og å sette større fokus på hvor viktig et levende og mangfoldig kulturmiljø er for folk flest, – for samfunnet, – for barn og unge og for utviklingen av kommunen vår. Flere av sakene fra 2015 er like viktige å jobbe for i dag, fire år etter.

 

Det er positivt at det er blitt vedtatt en kulturplan med mange gode intensjoner om å bedre rammebetingelsene for kulturaktørene. Det gjenstår å gjennomføre det som står i planen, noe som må gjøres politisk gjennom prioriteringer. Vi går til valg på at kulturplanen skal gjelde for hele nye Drammen, og kommer til å legge vekt på det kulturaktørene etterspør mest:


• Egnede lokaler som kulturaktørene kan ha råd til og kan utvikle seg i.
• En mer desentral Kulturskole ut i kommunedelene, og økt samarbeid med skolene.
• Økt prosjektstøtte til lokal kultur.
• En felles informasjonskanal for hva som skjer på kulturfronten i kommunen.
• Kulturplanen skal gjelde for hele den nye kommunen.
• Møteplasser og dialogmøter.


I arbeidet med kulturplanen fikk jeg muligheten til å møte folk som driver med kultur, og folk som er interessert og brenner for det. Gjennom dette arbeidet, møtene og den politiske behandlingen oppleves det at fokus, interesse og kunnskapsnivå for hvor skoen trykker er løftet til et høyere nivå.


 

Det skjer utrolig mye bra i kulturlivet i Drammen både i kommunens regi og lokalt, blant profesjonelle og amatører. Det er mange ildsjeler og frivillige som bruker mye tid for at vi skal få flotte opplevelser. Drammen settes på kulturkartet og legges merke til nasjonalt, enten det er musikk, kunst, skuespillere eller dansere.
 

Vi er vertskommune for regionale kulturaktører som Brageteatret, Drammens Museum, Buskerud Kunstsenter og Viken Filmsenter. I tillegg skjer det mye flott i Fossekleiva, Portåsen og Drammen Scener, for å nevne noen. Vi må fortsette å legge til rette slik de beholdes i kommunen vår. Drammen Arbeiderparti mener at det er viktig å ha sterke og tunge aktører som kraftsentre, pådrivere og forbilder for dem som bor i kommunen. Spesielt viktig for at barn og unge skal kunne se mulighetene og få interesse innen kulturfeltet.
Med andre ord, mye er bra og mye kan bli bedre.

Det må arbeides videre på mange områder for å gi kulturaktørene, de som jobber innen kulturfeltet og også publikum gode opplevelser og rammevilkårene de fortjener.