DRAMMENSOMRÅDET: Bane NOR bygger om dagen nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, og sørger for funksjonelt dobbeltspor fra Drammen til Gulskogen. Samtidig vil det bli gjort omfattende arbeider ved Drammen stasjon.

I den forbindelse er derfor togtrafikken stengt for togtrafikk mellom Asker og Mjøndalen/Sande fra torsdag til mandag, altså fram til mandag 30. mai klokken 02:00.

I den togfrie perioden blir det blant annet utført arbeider ved stasjonsområdet, Sundhaugen, og på Brakerøya stasjon.

Denne helgen skal det blant annet settes ned KL-fundamenter ved Sundhaugen og utføre boring ved sykkelhotellet ved Drammen stasjon. Det skal montere strevere og barduner på Drammen stasjon. På Brakerøya jobber Bane NOR med å oppgradere stasjonen, slik at det blir mulig å snu noen av togene der fra påsken 2023, opplyser Bane NOR på sine hjemmesider.

De mest støyende arbeidene skal etter planen kun utføres i tidsrommet 07.00-19.00. Det vil også være noe aktivitet ved Tangensporet.