Målet er at digital søknad skal være tilgjengelig for alle søkere, uansett hvilken kommune man befinner seg i. Dermed kan både søkere og Nav spare tid.

– Vi er glade for at vi kan bidra til å lette prosessen med å søke penger, både for den enkelte som er rammet av denne vanskelige situasjonen og for kommunene som opplever stor økning i tall på søknader, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.