Drammens Tidende har mottatt bilder fra blant annet Sylling, hvor lysfenomenet er godt synlig på kveldshimmelen.

Ifølge Meteorologisk institutt vil det være nordlysaktivitet gjennom store deler av natten. Men om du vil få med deg lyset, så bør du handle raskt. Utover natten er det ventet noe mer skyer, ifølge meteorologene.

Får du ikke med deg nordlyset i kveld, så dukker det likevel opp en ny mulighet igjen onsdag. Da vil værforholdene være bedre med stjerneklar himmel gjennom store deler av natten.

Nordlys

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på Sola. Jordas magnetfelt og atmosfære bestemmer hvor på Jorda nordlyset opptrer.

Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sørlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys..

Kilde: Store Norske Leksikon