Fylkeskommunen er et forvaltningsorgan som ble opprettet for å dele kommunene inn i forskjellige grenser i en tid da Norge så helt annerledes ut. De norske fylkeskommunene har vært igjennom mange forandringer, alle endringene har gjort at grensene har mistet sin betydning i et mer moderne Norge. Det er på tide å ta debatten om å legge ned fylkeskommunene for godt.

Viken fylkeskommune var framtiden.

Viken ble opprettet for fremtidens Norge. Men også som en hjelp til folket og kommunene som da var sårbare. Derfor var det synd at venstresiden valgte å reversere et fylke som ikke hadde fått tid til å yte sitt beste. Venstresiden valgte oppløsning istedenfor utvikling med å bruke unødvendig penger på å reversere fylkene. Viken var et steg i riktig retning, men nå som fylket blir oppløst vil det bety to steg tilbake.

Fylkeskommunen har for mye makt.

De norske fylkeskommunene fører til unødvendig byråkrati, unødvendige utgifter og uklare ansvarsområder. Jeg syntes det er unødvendig at fylket skal bestemme hvordan de videregående skolene skal styres, når dette er et ansvarsområde flere kommuner ønsker å ha ansvar for selv.

LES OGSÅ:

Kommunene kan selv ta over arbeidet og styringen med de videregående skolene, og bruke sine penger på det de vil istedenfor at det skal bli innsendt til fylkeskommunen så igjen blir en unødvendig utgift.

Men la oss være ærlig til slutt. Det er unødvendig med tre forvaltningsnivåer i det moderne Norge. Derfor vil Unge Høyre og Høyre legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene og finansieringen til større og sterkere kommuner. Enten sammenslå eller legge ned.

LES OGSÅ: